Social hållbarhet är det nya gröna.

Vad betyder denna aspekt inom hållbarhet egentligen för oss som utvecklar och bygger städer?

Vi frågar eftersom vi vill och kan utveckla långsiktigt hållbara städer. Platser för de som ska komma att bo, arbeta och leva – inte bara dagens generation utan också för flera kommande generationer.

Vad menar vi då med social hållbarhet? Den frågan ställde vi oss själva och insåg att vi behöver veta mer om hur våra kunder, d v s kommuner och stadsplanerare, ser på saken. NCC genomförde nyligen en kommunundersökning och slutsatsen vi drar är att städerna har kommit olika långt i frågan. Att planera för social hållbarhet är viktigt råder det ingen tvekan om. Men hur planerar man för att bygga en stad som uppfyller de ekonomiska, ekologiska och socialt hållbara behov som staden strävar efter?

Ökad delaktighet bygger bort barriärer och främjar integration i våra städer. Vi på NCC vet detta genom att ha arbetat med flera lärorika projekt och inte minst tillsammans med kommuner och i nära dialog med medborgare då vi är delaktiga i att utveckla nya stadsdelar.

Just nu arbetar vi med utvecklingen av Göteborgs nya innerstadsdel – Frihamnen. Den här markanvisningen är ett kvitto på att vi kunde presentera våra hållbara och innovativa ambitioner. Här omsätter vi social hållbarhet till fysiskt platsbyggande, en blandstad på riktigt genom att tillsammans med NCC:s konsortiekollegor utveckla en stad öppen för alla.

Under Almedalsveckan finns jag och flera kollegor från NCC på plats. Vi vill prata om och dela med oss av exempel där vi har vågat tänka utanför boxen och utvecklat nya kreativa idéer i samråd med kommuner och dess invånare. Det har resulterat i att vi tillsammans tar stadsutveckling ett steg vidare och förvandlar trista obrukbara områden till kommersiella och attraktiva platser att både leva, arbeta och bo på. Det är det som sker mellan husen som fyller staden med liv och präglar dess själ.

Tillsammans med mina kollegor Olle Forsberg och Anders Tojkander deltar jag i en paneldiskussion om hur vi bygger bort barriärer i städerna för att främja integration och utveckling av en socialt hållbar stad den 1 juli i Dome of Visions Almedalen.

Diskussionen är pågående och ständigt aktuell. Jag pratar gärna mer om detta ämne i Almedalen eller där vi råkar mötas på i framtiden.

Johanna Hult Rentsch
Regionschef NCC Property Development

 Johanna sommarbild

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.