Sju tips för ett bra förfrågningsunderlag

Ett lyckat samverkansprojekt startar med ett bra förfrågningsunderlag. Som storläsare av förfrågningsunderlag, kommer jag här med några tips till dig som arbetar med upphandlingar och vill ha en leverantörs synvinkel på vad som är ett bra underlag.

Jag har byggt uppskattningsvis 30 VA-anläggningar i samverkan, och har läst ett ännu större antal förfrågningsunderlag av skiftande kvalitet. Det har lärt mig ett och annat. Jag tänkte därför dela med mig av några tips på vad som utmärker ett bra förfrågningsunderlag för byggprojekt i samverkan:

  • 1. Se projektet med entreprenörens ögon när du beskriver omfattning och vad du vill slutresultatet ska vara
  • 2. Begränsa inte entreprenadgränserna i förfrågningsunderlaget, det kan stoppa möjligheterna till att utveckla projektet om du senare vill göra det
  • 3. Beskriv tydligt de erfarenheter och kompetenser som behövs i projektet och vad som efterfrågas av entreprenören i form referensprojekt och projektorganisationens CV:n. Referensprojekten bör vara avslutade för att ge en heltäckande bild
  • 4. Bedöm den samlade kompetensen hos entreprenörens föreslagna projektgrupp, inte enskilda personers kompetens. Det ger en mer rättvisande bild av organisationens kapacitet
  • 5. Ta endast med det som är viktigt i utvärderingskriterierna för att utvärdera entreprenörens resurser och förmåga att leverera slutprodukten. Det ska klart framgå vad som betygsätts och håll det enkelt.
  • 6. Mjuka parametrar är svåra att bedöma skriftligt därför är en muntlig presentation där beställare och entreprenör träffas mycket viktig. Snåla inte med tiden för den muntliga presentationen och säkerställ att båda parter är med på mötet. Den muntliga presentationen kommer ge en bra känsla för om kemin stämmer mellan er. Nog så viktigt för att genomföra ett lyckat projekt
  • 7. Använd en ersättningsmodell som främjar samverkan. Vår erfarenhet är att löpande räkning utan incitament är den bästa ersättningsmodellen.

Möt NCC på Vattenstämman

Som man frågar får man svar, och det gäller även i förfrågningsunderlag. Hoppas att tipsen kan vara till nytta och jag önskar dig lycka till med nästa förfrågningsunderlag.

Ett annat tips jag har är NCC:s rapport om vatten och avlopp där du kan läsa om olika utmaningar och möjligheter kopplat till moderniseringen av VA-systemet, och om nio genomförbara reformer som skulle ge Sverige mer och bättre vatten.

Om du vill diskutera förfrågningsunderlag eller vad vi kan göra tillsammans för lösa utmaningarna i VA-systemet, titta in i NCC:s monter på ”Vattenstämman 2021 – mötesplats” den 21–22 september.

Per Johansson,
Doktor i vatten- och avloppsvattenhantering,
Affärschef Vatten- och miljöteknik, NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.