Utblick

18 januari, 2018

5 byggtrender för 2018

Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden annars skulle ju en kristallbo...
16 januari, 2018

NCC:s juldonation säkrar hälsoarbetet i Shatila flyktingläger

Vi är enormt tacksamma för den stora gåvan vi fått av NCC – och inte minst stolta över att företaget...