Utblick

24 juli, 2018

Centralen – ett smörgåsbord av teknik

Våra två Västlänken-projekt innebär många tekniska utmaningar, exempelvis djupa och breda schakter i...
2 juli, 2018

Social hållbarhet utmaning för stadsutveckling i Göteborg

Som miljonstad står Göteborg inför utmaningar kring social hållbarhet. Ökad urbanisering höjer krave...