Hur skapar vi en trafiksektor utan negativ klimatpåverkan?

Idag står fordonstrafiken för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Allt mer pekar på att elbilar är det bästa sättet att minska trafikens negativa klimatpåverkan. Kan elvägar ge det stora genombrottet för eldrivna fordon?

Regnet har öst ner i Sverige de senaste veckorna. Men jag är tacksam för regnet, det fyller vattenkraftens dammar och ger massor av förnybar el som inte ger något negativt bidrag till klimatförändringarna.

Sverige har idag gott om el. Allt större andel av elenergin är förnybar eftersom solceller sätts upp, vindkraften byggs ut och antalet biobränsleeldade kraftvärmeverk blir fler i Sverige. Läget för att styra om landets fordonsflotta från klimatskadliga fossila bränslen till ren el har aldrig varit bättre.

En elmotor är dessutom betydligt mer energieffektiv än en bensin- eller dieselmotor. Tekniken har egentligen bara en begränsning – det går inte att köra lika långt med en fulladdad elbil som med en bensinbil med full tank.

Batterierna utvecklas, de blir billigare och lättare. Till korta resor som måttligt lång jobbpendling är elbilen idag ett bra alternativ till traditionella personbilar. Men vid långresor måste elbilar stanna på vägen och ladda.

Men tänk om man kunde slippa kan ladda elbilen medan man kör! Det är där tekniken Elways kommer in i bilden: en skena som överför el till bilen under drift. Uppfinnaren Gunnar Asplund har utvecklat tekniken i samarbete med oss på NCC, som tagit fram en rationell och effektiv metod för att lägga ner den speciella laddskenan i vägbanan.

Elways gör det också möjligt att köra tunga fordon som lastbilar på el. Beräkningar som vi har gjort visar att all vägtrafik i Sverige kan drivas med el om 15 procent av vägnätet förses med laddskena.

Tekniken har under flera år utvecklats och prövats på en testbana utanför Arlanda. Under 2017 kommer vi att anlägga en sträcka på två kilometer på en befintlig väg mellan Arlanda och Rosersberg. Där kommer PostNord fler företag att köra med eldrivna lastbilar.

Jag är övertygad om att det här är framtiden. Vad tror du?

Kom och diskutera med mig, uppfinnaren Gunnar Asplund och Mårten Sjölin, miljöchef på PostNord Sverige. På onsdag 1 juli kl.12.30 deltar vi i diskussionen Elvägar framtida lösning för fossilfria transporter i Dome of Visions i Almedalen.

Hans Säll

Samordnare för affärsutveckling på NCC Roads

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.