Ett stort steg i rätt riktning

Den 9 december, en viktig dag för den svenska byggindustrin, lanserades ett branschövergripande avtal för att en sund företagskultur ska kunna uppnås i Sverige. Syftet är att få en gemensam form för samarbete mellan kunder och leverantörer till den offentliga sektorn, i synnerhet kommunerna.

Den 9 december, en viktig dag för den svenska byggindustrin, lanserades ett branschövergripande avtal för att en sund företagskultur ska kunna uppnås i Sverige. Syftet är att få en gemensam form för samarbete mellan kunder och leverantörer till den offentliga sektorn, i synnerhet kommunerna.

Vi på NCC är med i denna överenskommelse och har försökt att definiera lättbegripliga regler och exempel så att vi undviker risken för mutor och korruption när vi möter offentliga tjänstemän och deras företrädare.  Vi har arbetat länge med detta och NCC Kompassen har varit vår utgångspunkt för hur överenskommelsen skulle utformas.

Jag tycker vi har skapat en bra grund på för hur branschen vill och ska uppföra sig när det kommer till arrangemang med kunder och leverantörer. Fördelen med detta är att vi nu sätter en standard som även kan vara en riktlinje för den svenska rättsordningen i fråga om vad som är tillåtet och vad som inte är det. Att vi tillsammans med JM, Peab, Skanska, Veidekke, SKL, Byggherrarna, och Sveriges byggindustrier kommit överens kring detta avtal är historiskt. Jag är väldigt stolt över att vi fått detta i hamn. Vi jobbat tillsammans för att få hela branschen att röra sig framåt på området och överenskommelsen ger oss en mer rättvis spelplan.

Så här i jultider diskuteras ofta julklappar till anställda och kunder. Vi på NCC bestämt oss för att istället för att ge gåvor till anställda och partners (dvs kunder, leverantörer och andra intressenter), fortsätta NCC traditionen från tidigare år genom att göra en koncerngemensam julgåva. Årets donation kommer att delas av UNHCR och Läkare utan gränser.
Ett initiativ som värmer i hjärtat och även ligger i linje med NCCs hållbara värderingar.

Med detta vill jag önska God Jul och Gott Nytt ÅR.
Gästbloggare Gunnar Bäckström

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.