Dome of Visions curator har ordet

Sedan Dome of Visions i Stockholm invigdes i september har den stått värd för aktiviteter inom kultur, arkitektur, konst och innovation. Syftet är att utmana vårt tänkesätt kring en hållbar framtid. För programmet ansvarar curator Björn Norberg.

Sedan Dome of Visions i Stockholm invigdes i september har den stått värd för aktiviteter inom kultur, arkitektur, konst och innovation. Syftet är att utmana vårt tänkesätt kring en hållbar framtid. För programmet ansvarar curator Björn Norberg.

Hej Björn!

Du är curator för Dome of Visions. Vad är en curator?
– En curator har tidigare varit en person som tagit hand om ett museums samlingar och producerat utställningar. Men i modern tappning arbetar curatorn med att utifrån en samling utställningsföremål skapa mening och sammanhang. Det är också det som ingår i uppgiften i Dome of Visions.

Vad kan du bidra med i Dome of Visions?
– Dome of Visions är en plats där många olika verksamheter möts. Jag har en lång erfarenhet av konstprojekt som innehållit avancerad teknik, forskning och näringslivssamverkan. För mig handlar det om respekt för olika kunskaper, för människor och all slags kultur och att vi i grund och botten verkar för en bättre framtid.

Vad är din roll?
– Min roll är att skapa förtroenden och bryggor. Jag vill också att konsten ska få en tydlig plats i Dome of Visions. Jag bjuder in konstnärer som jag har arbetat med tidigare och konstnärer som jag länge varit intresserad av att arbeta med.

Hur kan konst, vetenskap och näringsliv berika varandra?
– Jag tror alla människor känner en enorm tillfredsställelse när de har skapat något. Innovationslusten och kreativiteten är starka drivkrafter och för mig är det samma saker som driver forskare och konstnärer i sina arbeten. Kulturen är också en form av forskning i mina ögon. Samtidigt har alla konstformer, oavsett om det handlar om bild, musik, dans, teater eller litteratur, en förmåga att kommunicera saker som är svåra att förklara med ord.

Hur tar man det vidare i framtidens byggande?
– Bland annat genom estetiken. Den sköna formen och ingenjörskonsten har alltid varit sammanbundna. Konsten skapar inspiration och kreativitet. Alla dessa aspekter är viktiga när man bygger ett samhälle och att näringslivet förstår och stödjer kulturen är viktigt i ett hållbart samhälle. Det finns alldeles för många exempel på motsatsen och vi kan se att det inte fungerar på lång sikt.

Vad kommer vi att få uppleva i Dome of Visions framöver?
– Det blir en hel del överraskningar och jag vill inte ge för många detaljer. Men mötet mellan kultur, forskning och näringsliv är en viktig förutsättning. I programmet finns tydliga samband mellan konst, forskning och framtidens samhälle. Nytt tema för vintern är ”Energised by Nature” vilket jag tycker spännande och ger en bra inriktning för det program som jag utvecklar.

Vilka riktar sig aktiviteterna till?
– En stor målgrupp är naturligtvis forskare och de som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. Men också en bredare publik som är intresserad av forskning, kultur och samhällsfrågor. Eftersom programmet växlar mellan olika ämnen tror jag också att många kommer att upptäcka nya områden och gå på seminarier och utställningar som de annars inte skulle ta del av.

På vilket sätt kommer man stöta på NCC och KTH i programmet?
– Vi har en rad evenemang och seminarier som arrangeras av NCC och KTH. Jag tycker det kompletterar det program som jag sätter ihop på ett bra och balanserat sätt. Det är just mixen av olika programpunkter som ger denna fantastiska plats ytterligare en dimension där Dome of Visions verkligen kan vara arenan som ska inspirera till nya idéer och lösningar för framtidens hållbara samhälle.

Kan vem som helst besöka Dome of Visions?
– Dome of Visions är en mötesplats som är öppen för alla. En unik plats där man kan få ny kunskap, inspirerande möten samtidigt som du ska kunna uppleva både konst på ett annorlunda men tillgängligt sätt.

Gästbloggar Björn Norberg

Fakta om Dome of visions programutbud:

Dome of visions är öppet alla vardagar. Under vinterhalvåret är öppettiderna samt möjligheten till att köpa fika begränsat.

När det är vinter ute är det likaså vinterkyla i Dome of Visions publika utrymme. De programpunkter som arrangeras och bjuds in till hålls dock i ett inre, uppvärmt rum. Under sommarmånaderna kommer däremot den stora terrassen och de öppna ytorna inne i Dome of Visions att vara desto mer inbjudande för spontana möten och fikapauser, precis som den stadspuls staden har i övrigt under de olika årstiderna i vårt land.

Fyra teman avhandlas i Dome of Visions:

  • Influenced by Space (september – november 2015)
  • Energized by Nature (december – februari 2016)
  • Empowered by the City (mars – maj 2016)
  • Challenged by Water (juni – september 2016)

För mer information om aktuellt program besök domeofvisions.se eller följ oss på Facebook/domeofvisionsse

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.