Dags att ompröva vår syn på vatten

I juli 2011 drabbades Köpenhamn av sina värsta översvämningar i modern tid. På två timmar föll 150 millimeter regn, vilket normalt motsvarar regn under tre sommarmånader. Köpenhamn är inte unikt, andra städer runt om i Norden har drabbats av liknande regn om än inte så kraftiga.

I juli 2011 drabbades Köpenhamn av sina värsta översvämningar i modern tid. På två timmar föll 150 millimeter regn, vilket normalt motsvarar regn under tre sommarmånader. Köpenhamn är inte unikt, andra städer runt om i Norden har drabbats av liknande regn om än inte så kraftiga.

När vi förtätar städerna och ytorna mellan husen försvåras avrinning på kontrollerat sätt. Följden blir att dagvatten översvämmar gator, rinner ner i källare – eller i tunnelbanan som i Köpenhamn. Vi behöver utforma våra städer och bebyggda områden så att dagvattnet tas om hand och leds till naturliga uppsamlingsplatser. Och med olika material och tekniker är det fullt möjligt att absorbera vatten eller bromsa vattnets framfart, och leda det till reningsanläggningar innan det når våra sjöar och hav.

När nya områden för bostäder, offentliga och kommersiella byggnader eller när ny infrastruktur planeras ska dagvattenfrågan tas med. Det är en fråga som behöver beaktas brett inom kommunen.

Dagvatten kan bli en resurs

En paradox är att vi samtidigt med risken för översvämningar har vattenbrist. I våra stora grundvattenlager är det lite vatten. Reningsverken är byggda på 50-, 60- och 70-talet, och många har kapacitetsbrist och är inte dimensionerade att producera rent vatten till dagens betydligt större befolkning och ökade krav på rening. Man kan fråga sig hur länge vi ska fortsätta att tvätta bilen eller vattna gräsmattan med dricksvatten. Jag tror att vi på allvar ska omvärdera vår syn på vatten – vi behöver bli bättre på att hushålla med dricksvatten och bättre på att hantera dagvatten. Då kan dagvatten bli en resurs och inte enbart ett problem. Till exempel, skulle det vara möjligt att använda renat dagvatten i jordbruket eller tillverkningsindustrin?

Det finns redan mycket forskning kring dagvatten och vi stödjer oss på den när vi på NCC utvecklar nya metoder och material. Vi har olika lösningar för dagvattenhantering, och när vi anlägger vägar eller andra hårda ytor har vi beläggningsmaterial som stoppar upp och leder vatten kontrollerat till uppsamlingsplatser. Jag är övertygad om vi ska se dagvatten som en resurs.

Den 2 juli är jag i Almedalen för att prata om hur vi kan hantera och använda dagvatten. Låter det intressant? Hör av dig.

Du är också varmt välkommen till seminariet Dagvatten är en resurs.

Läs mer om NCC i Almedalen här.

/Hans Säll, affärsutvecklingschef, NCC Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.