Björn om Katarina Löfströms ljusinstallation i Dome of Visions

I Dome of Visions pågår hela tiden nya aktiviteter. Senast i raden ser vi Katarina Löfströms ljusinstallation. För programmet ansvarar curator Björn Norberg.

I Dome of Visions pågår hela tiden nya aktiviteter. Senast i raden ser vi Katarina Löfströms ljusinstallation. För programmet ansvarar curator Björn Norberg.

Vad är din roll i Dome of Visions?
– Jag är curator och ansvarig för innehållet. Curator kommer från latinets cura som betyder uppgift, ansvar eller ta hand om. Det kan jämställas med en intendent. I min roll ska jag se till att innehållet i Dome of Visions handlar om innovation och hållbarhet med människan i fokus. Och att vår publik får en insikt i hållbarhetsfrågor och visioner för framtidens samhällsbyggande.

Hur kom du på idén med att bjuda in Katarina till kupolen?
– Konstnären Katarina Löfström och jag hade redan innan kupolen var klar pratat om att göra en installation i den. Hon jobbar experimentellt vilket passar i det här sammanhanget. Dome of Visions är en speciell byggnad, den är transparent och saknar väggar. Det gör att man måste ta avstamp i byggnadens form när man bestämmer innehåll. Katarinas experimenterar bland annat med videoverk och ljusinstallationer. Jag tänkte att det skulle vara intressant i den här byggnaden.

Är Dome of Visions en experimentfylld byggnad?
– Byggnaden Dome of Visions är ett experiment i sig. Den transparanta kupolen skapar en miljö som snabbt värms upp och lika snabbt kyls ned. Solen har en stor betydelse för inomhusklimatet. Vad det innebär för det inre klimatstyrda rummet, och rummet som bildas direkt innanför kupolen, är något som vi får reda på efterhand. Det finns sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet, lufttryck, var människor är i lokalen och hur många de är. Dessa data kan analyseras och vi lär oss mer om byggnaden och vad den kan användas till. Inte minst är det intressant att se hur data kan visualiseras på olika sätt.

Vem är hon, Katarina Löfström?
– Katarina är en konstnär som jobbar med video och interaktiva installationer. Hon är en av de mest uppmärksammade konstnärerna i vårt land och angelägen om att testa gränser. Det passar Dome of Visions. Vi kunde tillåta oss att ge oss in i ett projekt där vi inte exakt visste hur slutresultatet skulle bli. Det är en svår byggnad att utföra experiment i, men hon var inte rädd att anta utmaningen.

Vad är det hon gör i Domen?
Katarinas experiment är en videoinstallation, inte helt säkert ett färdigt konstverk. Det hon gör är att testa att föra över tvådimensionellt till tredimensionellt och ställa sig frågan, hur visualiserar vi data? Ett konstnärligt experiment helt enkelt. Katarinas verk syftar också till att göra Dome of Visions mer synlig i mörkret.

Vilka material har hon använt?
– Garntråd, gaffatejp, en projektor samt en dator med programvaran Lumarca. Programvaran är framtagen i New York vid en forskningsstation för nya medier. Experimentet går ut på att arbeta rumsligt med visualiseringar.

Hur stor är din inblandning?
– Jag har följt och producerat projektet. Projektledning och curering. Självklart i väldigt nära samarbete med Katarina Löfström och hennes assistenter – alla studenter från flertalet konstnärliga högskolor, KTH samt arkitekthögskolan. Mitt uppdrag är också att uppmuntra och arbeta nära studenterna. De är vår framtid. För NCC är det ett sätt att ge dem en inblick i den innovativa byggvärlden.

Hur har arbetet gått?
– Ett experiment kan gå åt olika håll och vi har fått ändra planerna flera gånger. Det kan verka lite krångligt men det är också en lyx att våga ge sig in i ett experiment och inte veta hur det ska sluta. Själva resan dit är en stor del av projektet. Vi har alla lärt oss väldigt mycket på vägen.

Kommer det att bli fler konstverk i kupolen?
– Jag hoppas det. Vi arbetar nu med Hanna Ljung, en konstnär som utgår från Kirunagruvan. Hon skriver en dikt som ska transponeras, översättas och bearbetas live i realtid, av en kille på Kungliga musikhögskolan. Dikten översätts till låg ters och spelas upp som ett lågt muller som påminner om när man spränger i gruvan. Jag ville göra något med sten och mark. Förhoppningsvis har hon med sig något från gruvan när hon kommer hit.

Vad händer härnäst i Dome of Visions?
– Närmast kommer vi att ha en vecka som sätter fokus på ljus. Sedan följer ett stort seminarium om konst, kultur och vetenskap. I samband med det har vi också en utställning om snö och iskristaller som inspireras av Ukichiro Nakaya – en japansk fysiker och forskare känd för sitt arbete i glaciologi och låga temperaturer som bland annat uppfann de första konstgjorda snöflingorna. Han gjorde största delen av sina experiment på 30- och 40-talet.

Varför finns Dome of Visions just här?
– NCC har jobbat med Dome of Visions på andra ställen tidigare men ville bygga en plats i Stockholm. En visionär och inspirerande mötesplats som bjuder in till samtal kring en hållbar framtid. Samtidigt frågade KTH NCC om de kunde bygga en paviljong till den förestående astronautkonferens som hölls hösten 2015. På så sätt fördes projekten ihop.

/Intervju gjord av gästbloggare Matilda Praesto, skribent NCC

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.