Är nyttig och framgångsrik forskning samma sak?

I veckan presenterade regeringen satsningen ”Testbädd Sverige”, 845 miljoner kronor avsätts i höstbudgeten för att fler svenska innovationer ska ta sig ut på marknaden och bidra till hållbar tillväxt. Regeringen vill helt enkelt få ut mer innovation, fler innovativa tillväxtföretag och fler jobb ur de investeringar som staten gör.

I veckan presenterade regeringen satsningen ”Testbädd Sverige”, 845 miljoner kronor avsätts i höstbudgeten för att fler svenska innovationer ska ta sig ut på marknaden och bidra till hållbar tillväxt. Regeringen vill helt enkelt få ut mer innovation, fler innovativa tillväxtföretag och fler jobb ur de investeringar som staten gör.

Inom mig gör jag en glädjedans. Det är precis så här som vi jobbar. NCC är ett innovativt tillväxtföretag med konstant behov av nya, kompetenta medarbetare.  I vår verksamhet kopplas ständigt innovation, arbetstillfällen, nytta och hållbar tillväxt samman. Inte sällan i samma byggprojekt.

På NCC har vi målet att konstant finansiera mellan fem till tio industridoktorander. Just nu har vi sex industridoktorander igång och under 2016 har hittills tre avhandlingar blivit färdiga. Forskningen visar både på bredden och på djupet i NCC:s verksamhet.

Vad sägs om titlar som ”Innovativa konstruktionslösningar för vindkraftsfundament till havs” (Alexandre Mathern), ”The Social Space of a Construction Design Team” (Janni Tjell) eller ”Miljöanpassad pål- och spontdrivning i tätbebyggt område” (Fanny Deckner), för att nämna några.

I forskning där NCC är aktiva anar du både framtiden och den komplexitet det innebär att vara ett byggföretag idag. För att göra verklighet av vår vision och förnya vår bransch krävs det närhet till specialistkompetens. Det behövs också den tillgång till olika nationella och internationella nätverk som forskningen ger. Och sist men inte minst krävs det tillgång till konkreta byggprojekt där innovation kan omsättas till nytta.

Forskning är inte enbart den kunskap du summerar upp i slutet av ett projekt. Det är också ett sätt att betrakta världen och ett sätt att arbeta på. Den största fördelen med att ha industridoktorander är faktiskt inte de skarpa forskningsresultaten de ger oss. Utan att vi får medarbetare med förmåga att lösa komplicerade uppgifter.

Den 29 september i Dome of Visions anordnar NCC seminariet ”Varför forska?”. Syftet är att prata om vad framgångsrik forskning är och vilken nytta forskningen har för näringsliv, samhälle och individ.

Varmt välkomna, anmälan sker här: Varför forska?

/My Kiiman-Håll

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.