”Alla barns rättigheter ska tillgodoses”

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Förorenat vatten leder till sjukdomar som snabbt blir livshotande för barn. Men det här går att lösa med enkla och effektiva metoder. Därför är NCC:s juldonation mycket värdefull för oss.

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. Förorenat vatten leder till sjukdomar som snabbt blir livshotande för barn. Men det här går att lösa med enkla och effektiva metoder. Därför är NCC:s juldonation mycket värdefull för oss.

Bild av Axel Wallin i fält. Foto: Unicef

Foto: Unicef

Jag heter Axel Wallin och är affärsansvarig för några av våra strategiska företagspartnerskap. Företag har en stor förmåga att vara med och påverka den globala utvecklingen för barns rättigheter och vårt samarbete med NCC är ett gott exempel på just det.

I Östtimor är en stor andel av barnen under fem år undernärda och de barn som drabbas av sjukdomar har ofta utsatts för undermåliga sanitära miljöer. Sanitet, hygien och vattenhantering ses som viktiga områden för att stärka utvecklingen för dessa barn.

Östtimors regering har prioriterat WASH, vatten, sanitet och hygien, som ett av de absolut viktigaste arbetsområdena för att uppnå god folkhälsa, ekonomisk- och samhällsutveckling. I dagsläget saknas det standarder för hur vatten, sanitet och hygien ska hanteras i vissa viktiga samhällsinrättningar, däribland inom sjukvården.

Därför har Östtimors hälsovårdsministerium gett UNICEF i uppdrag att ta fram standarder för WASH till sjukvårdsinrättningar. De ska förebygga sjukdomsspridning och bidra till en bättre hälsa. Inom projektet ska vi även utveckla lokalt anpassade lösningar för hur vatten kan transporteras till och från sjukvårdsinrättningarna. Dessutom ska soldrivna vattenpumpar och andra tekniska innovationer presenteras tillsammans med standardiseringen.

Foto bildspel: Unicef/Asselin, Antti Helin & Giacomo Pirozzi  Foto toppbild: Unicef

UNICEF är FN:s barnfond. Vi arbetar för att alla barns rättigheter ska tillgodoses. Vi finns över hela världen, i slumområden, i flyktingläger och i avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Själv är jag civilekonom i grunden men har länge varit intresserad av globala frågor. I min yrkesroll på UNICEF är jag djupt engagerad i att driva och utveckla projekt tillsammans med företag för att skapa gemensamma värden, bidra till social utveckling och samtidigt se till att företag kan driva långsiktigt hållbara affärer.

/Axel Wallin, affärsansvarig strategiska företagspartnerskap

Fakta:
Östtimor har 1,2 miljoner invånare varav 70 % bor på landsbygden. Bland dessa saknar cirka 70 % tillgång till rent vatten och sanitära miljöer.

År 2013 genomfördes en nationell undersökning (Timor-Leste food and nutrition survey) som visade att mer än 50 % av barn under fem år var underutvecklade, nästan 40 % var undernärda, 11 % var gravt undernärda och mer än 63 % hade dessutom blodbrist.

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.