5 byggtrender för 2018

Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden annars skulle ju en kristallboll finnas överst på mångas önskelista till jul. Det här är några av de byggtrender som jag tror är bra ha ögonen på i år.

Det är alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända i framtiden annars skulle ju en kristallboll finnas överst på mångas önskelista till jul. Det här är några av de byggtrender som jag tror är bra ha ögonen på i år.

VR/AR
Virtual reality (VR) och Augmented reality (AR) var trender som förutspåddes redan förra året och deras användning ökar markant. Huvudparten av användningen ses dock i projekteringsskedet just nu men för 2018 kommer vi se att denna användning kliver in i produktionsfasen på riktigt. Fördelarna är många, speciellt vad det beträffar ökad säkerhet. Vi har sett spridda demonstrationer av detta redan, tex i NCC Finland, men den breda användningen väntar fortfarande i farstun.

Datautvinning sk Data mining 
Vi har alltid genererat data i byggsektorn men det systematiska insamlandet och användandet har varit sporadiskt och begränsat. Med ökningen av datakapacitet (den senaste forskningen gällande kvantdatorer), IoT (Internet of Things) och algoritmer ser vi att riskminimering kan förbättras liksom möjligheten att skapa nya digitala tjänster. ”Data is the new black”.

Smarta material
Traditionellt har betong och stål dominerat byggsektorn även om träanvändning har återuppstått i och med klimatdebatten. Men vi väntar fortfarande på det verkliga genomslaget av nya, smarta material. På sista tiden har vi sett intressanta exempel såsom självläkande betong, kinematisk beläggning och byggnader som äter föroreningar. Priset minskar och tillgängligheten ökar på grafen och detta är något att hålla ögonen på. En konsekvens av IoT är sensorinbäddade material. Mätningar i realtid för förvaltningsskedet och underhåll öppnar upp möjligheten för att proaktivt planerar underhåll och större reparationsåtgärder för att minimera produktionsstopp eller allmänna samhällsstörningar.

Komplexa projekt
Den ökande urbaniseringen leder till en förtätning av våra städer. Detta skapar ett behov av mer byggande men det genererar också projekt som involverar fler aktörer. Det räcker helt enkelt inte att bara titta på hur projektets interna effektivitet kan öka, samhällets krav på mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet måste tas med i byggorganisationens planering och utförande. En av de stora utmaningarna i komplexa och ofta tidsmässigt långsträckta projekt är att dessa projekt ofta lovar guld och gröna skogar i de tidiga faserna medan man i de senare faserna ofta utsätts för oförutsedda och ohanterade risker som hotar både slutleveransen och vinsten och skapar stora påfrestningar på personalen. I dessa projekt måste organisationen tackla utmaningarna som ett lag och inte genom individuella insatser för att övervinna utmaningarna och nå framgång. Detta leder oss till den sista av trenderna:

Ny kompetens
Ett mer kunskapsbaserat arbete med tvärdisciplinära frågeställningar gör att vi måste utvidga vårt traditionella upptagningsområde vid anställning. En fråga som är viktig är hur organisationen kan attrahera talanger i en växande marknad men än viktigare är hur man behåller personal. Hur man åstadkommer ett livslångt lärande och hur man skapar en innovationskultur är två av dagens utmaningar. Jag tror att byggsektorn är redo att anställa datavetare men samtidigt är det viktigt att utgå från sin kärnaffär, att inse att detaljkunskap är guld värd och utan denna kunskap blir vi en lätt fångst för en större fisk.

//Christina Claeson-Jonsson, Chef Forskning och Utveckling, NCCab

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Thomas järphag

    19 januari, 2018 20:41

    superintressant om bara materialet kunde bli obrännbara

  • Thomas järphag

    19 januari, 2018 20:41

    superintressant om bara materialet kunde bli obrännbara