Pluggakuten – Gratis läxhjälp till fler!

Måndagen den 6 februari lanserade NCC och Mattecentrum nya Pluggakuten.se - webbplatsen som ska bli Sveriges bästa forum för skolrelaterade frågor. På Pluggakuten.se kan elever få hjälp med sina studier i alla ämnen - inte bara i matematik. NCC är med och svarar på elevernas frågor under de första veckorna. Mathilda Larsson är Trainee på NCC och en av volontärerna.

Måndagen den 6 februari lanserade NCC och Mattecentrum nya Pluggakuten.se – webbplatsen som ska bli Sveriges bästa forum för skolrelaterade frågor. På Pluggakuten.se kan elever få hjälp med sina studier i alla ämnen – inte bara i matematik. NCC är med och svarar på elevernas frågor under de första veckorna. Mathilda Larsson är Trainee på NCC och en av volontärerna.

Jag arbetar som trainee på NCC Building Väst och just nu är jag inne på min sista vecka som arbetsledare på projektet Tillbyggnad barnsjukhus, Östra sjukhuset i Göteborg. Jag ska under min nästa rotation arbeta med projekteringen på projektet Humanisten i Göteborg och vid sidan om det ska jag hjälpa till att svara på frågor på pluggakutens forum som NCC i samarbete med Mattecentrum nyligen lanserat. Det ligger mig varmt om hjärtat då jag själv använde mig av pluggakutens forum när jag gick på gymnasiet.

Under gymnasiet upplevde jag att pluggandet var något man gjorde ensam hemma och ofta kunde min familj inte hjälpa mig inför exempelvis prov. Jag hittade av en slump pluggakuten och var efter det ofta inne och läste på forumet. Skillnaden mellan gymnasiet och Chalmers var att jag och mina kompisar alltid pluggade tillsammans på Chalmers och vi förstod vikten av att alltid ha någon att vända sig till.  Min förhoppning är att nylanseringen av frågeforumet ska uppmuntra fler gymnasieelever att ställa frågor och känna att de alltid har någon att vända sig till.

Så när jag fick frågan om att vara med och svara på elevernas frågor på pluggakuten så var mitt självklara svar ja! Forumet betydde mycket för mig som elev och jag vill gärna ge tillbaka något för det. Jag tror också att det kan utveckla mig att bli bättre på att förklara saker, vilket jag tror att jag alltid kan utveckla. Att hjälpa till att svara på frågorna kan alltså hjälpa gymnasieelever som sitter hemma på pluggar själva men också utveckla dig att bli tydligare och en bättre pedagog. Jag tror vi behöver fler sådana i vår bransch! Så om du också vill svara på elevernas frågor, tveka inte, gå in på www.pluggakuten.se och se hur enkelt det är att hjälpa till.

/Mathilda Larsson, trainee på NCC Building Väst

#allaharkunskap

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.