Häng med på NCC Projektstudio

Hej bloggen! Just nu gör jag en rotation inom projekteringsledargruppen, på NCC jobbar en projekteringsledare med att samordna och leda projekteringen. Det är väldigt roligt, utmanande och lärorikt – i det här inlägget hoppas jag kunna lära dig mer om projektering och projektstudios!

Hej bloggen! Just nu gör jag en rotation inom projekteringsledargruppen, på NCC jobbar en projekteringsledare med att samordna och leda projekteringen. Det är väldigt roligt, utmanande och lärorikt – i det här inlägget hoppas jag kunna lära dig mer om projektering och projektstudios!

Vad är projektering?

Projektering i detta sammanhang åsyftar den process där vi tar fram av handlingar, exempelvis en systemhandling eller en bygghandling.

Systemhandling: I Systemhandlingsskedet fastställs projektets alla system och kontrolleras att de fungerar ihop. Exempel på systemfrågor som behöver lösas är:

  • Vilket stomsystem blir bäst?
  • Vilka installationssystem ska vi ha?
  • Vilken uppvärmningsmetod krävs för att klarar energikrav?
  • Finns rätt utrymmen för detta? (fläktrum, elrum, schakt)

Bygghandling: I Bygghandlingsskedet förfinas den framtagna systemhandlingen, den görs byggbar. Alla stora val är gjorda och det är nu dags att rita byggdetaljer samt rita in och samordna alla installationer så att dom inte krockar. Det är denna handling som huset byggs efter.

Projektering i NCC Projektstudio

Projekteringen i NCC-projekt bedrivs med hjälp av projektstudiometodiken. Det innebär att projekteringen är centrerad kring en projektstudio en dag i veckan. Projektstudion är oftast en fysisk studio men kan även vara ett digitalt forum. Under studiodagen förväntas alla projektörer/discipliner delta aktivt i arbetsmöten och jobba med projektet. Exempel på olika discipliner som är inblandade i en projektering är Arkitekt, Konstruktör, El-projektör, VVS-projektör mm men även interna resurser såsom NCC Inköp, Kalkyl och Produktion.

Under en projektstudiodag förväntas personerna som är involverade i projektet delta vid uppstart och avslutning samt delta i arbetsmöten till vilken den blir kallad. Arbetsmöten kan handla om allt möjligt som berör huset och varierar beroende på hur långt gången projekteringen är samt vilken typ av handling som ska tas fram. Ett arbetsmöte kan t.ex. handla om schaktlägen, installationssamordning, inkommande serviser, belysning, dörrkort eller brandcellsutformning.

I NCCs projektstudio används Pull planning som kommer från Lean production-ideologin. Enkelt beskrivet är det ett koncept med typ ”post-it lappar”, innehållandes frågor och leveranser. I exemplet nedan ligger en post-it lapp med en fråga från NCC (lappen är grå, vilket är NCCs färg) till Arkitekten (lappen ligger på Arkitektens rad). Arkitekten behöver svara på frågan senast vecka 40 i exemplet (lappen ligger kolumnen för v.40). Principen är att leveransen/frågan ska alltid placeras så sent som möjligt, d.v.s. du lägger lappen när du som allra senast behöver ha svar på din fråga/få en leverans. Anledningen till det är att vi ska vara respektfulla om varandras tid och skapa ett bättre arbetsklimat. Om du är NCC i lappen nedan och du egentligen inte kommer använda informationen från lappen förens vecka 42 – måste Arkitekten verkligen leverera informationen till dig då redan vecka 40 eller kan vi skjuta på leveransen?

Under projekteringen har vi alltså en projektstudiodag i veckan. På den avdelning jag tillhör (Bostad Stockholm) brukar en projektering pågå i totalt 16 veckor, med ca 12–13 veckor med projektstudios och 3-4 veckor granskning av den framtagna handlingen innan den slutliga leveransen av handlingen. Detta kan såklart variera beroende på avdelning och storlek på projektet men eftersom vår avdelnings produkt i princip alltid är flerbostadshus så brukar tiden för projektering vara ungefär samma i de olika projekten.

Hoppas du har tyckt detta varit intressant och att du lärt dig något nytt om projektering och NCCs projektstudio genom det här inlägget.

På återseende!

/Matilda

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.