Det digitala bygget

Till skillnad från Evelina som bloggade förra veckan så har jag ännu inte använt mina varselkläder och bygghjälm särskilt mycket, då mina två första rotationer har varit inne på kontoret.

Jag började min tid på NCC med att jobba med kalkylspecialisterna och fick då vara involverad i anbudsfasen. Min nuvarande rotation är en kombinerad roll som projekterings- och VDC-ledare. Vissa dagar jobbar jag alltså med någon av projekteringsledarna och andra dagar är jag med VDC-ledaren.

Hitta fel och otydligheter

Projekteringsledaren är, som det låter, involverad i projekteringen, alltså i processen att ta fram ritningar, modeller och beskrivningar som sedan används i produktionen. Förutom att ta fram ritningar under projekteringen så byggs alltså den framtida byggnaden oftast upp digitalt i en 3D-modell.

Projekteringsledarens arbetsuppgifter är bland annat att leda projekteringen framåt, hålla i möten och dokumentera beslut. Projekteringen görs tillsammans med beställaren och projektörer från olika discipliner (till exempel konstruktörer, arkitekter och installatörer).

En arbetsuppgift jag har haft hittills som projekteringsledare är att granska handlingar för ett projekt. Jag fick då kolla igenom ritningar och beskrivningar för att se om de fanns några fel eller otydligheter innan de skulle stämplas som bygghandlingar. Fel som jag hittade var ”enkla” fel som felstavningar eller att de saknades information på ritningen.

De mer rutinerade projektledarna hittar lite klurigare fel, till exempel mått som inte klarar tillgänglighetskraven eller byggtekniska lösningar som är svåra att utföra. En annan vanlig arbetsuppgift som jag har är att göra research på olika saker. Senast så letade jag till exempel efter ett lämpligt fasadsystem till ett av våra projekt.

Visualisera hur byggnaden kommer se ut

I min roll som VDC-ledare är de digitala verktygen ännu mer i fokus. Under projekteringen så ska jag som VDC-ledare göra kollisionskontroller på de 3D-modeller som tas fram. Då sätts de olika projektörernas (arkitektens, konstruktörens och installatörernas) 3D-modeller samman i en gemensam modell.

På så vis kan krockar (som inte upptäckts tidigare) mellan de olika projektörernas modeller hittas. Det kan vara en dörr som hamnat i en pelare, ett rör som inte får plats i bjälklaget eller eldosor som hamnat i ett fönster. Genom att göra kollisionskontroller under projekteringen kan vi hitta felen innan produktionen startat. På så vis kan vi åtgärda dem i ett tidigare skede, vilket sparar både tid och pengar.

3D-modellerna används inte bara för att upptäcka krockar utan kan också användas för att visualisera hur byggnaden kommer se ut när den är klar. I december fick jag följa med till projektet Larödskolan i Helsingborg där vi visade eleverna hur deras nya skola kommer att se ut när den är klar. Eleverna fick då testa VR-glasögon och med hjälp av dem gå runt i modellen av deras nya skola vilket var väldigt uppskattat. VR-visningar kan även användas i ett tidigare skede för att beställaren ska kunna få en tydligare bild över hur det är tänkt att de ska bli och redan innan byggstart komma med förbättringsmöjligheter.

Inte bara hammare och spik

Under min andra rotation har jag kommit i kontakt med många olika digitala verktyg som kan vara till stor hjälp under både projektering och produktion. I byggbranschen idag så är det alltså inte bara de klassiska verktygens som hammare och spik som används. I min nästa rotation kommer jag, precis som Evelina och många av de andra traineerna, också att få snöra på mig mina stålhätteskor då jag ska ut i produktionen som arbetsledare, det ser jag fram emot!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.