Årskrönika 2022 Centralen

År 2022 blev ännu ett produktivt år för projekt Centralen, en del i Västlänken i Göteborg. Som ny projektchef har jag fått förmånen att styra detta komplexa projekt och kan konstatera att alla medarbetare på Centralen gör ett fantastiskt jobb och att vi är bra på arbetsmiljöarbetet.

År 2022 blev ännu ett produktivt år för projekt Centralen, en del i Västlänken i Göteborg. Som ny projektchef har jag fått förmånen att styra detta komplexa projekt och kan konstatera att alla medarbetare på Centralen gör ett fantastiskt jobb och att vi är bra på arbetsmiljöarbetet.

Nu har vi kommit en bra bit på vägen sedan vi 2018 tillsammans Trafikverket hade byggstart. Idag var jag ute och gick på den färdiga bottenplattan hela vägen från Skansen Lejonet vid E6:an tills jag kom in i stationen i höjd med Nils Ericsonsterminalen. Över 700 meter tunnelkonstruktion med golv, väggar och tak är nu producerat, samt ytterligare 300 meter bottenplatta.

Totalt har vi schaktat bort 1,6 miljoner ton lera och berg och gjutit över 180 000 kubikmeter betong, nu har vi därför bara en tredjedel av alla schakt- och betongarbeten kvar att utföra. Jag är oerhört stolt över det arbete mina medarbetare gör varje dag

Säkerhet är prio ett

Vi har åstadkommit många fantastiska saker i produktionen – och mest tacksam är jag över att vi har ytterligare ett år utan svåra olyckor i projektet. Att vi arbetar säkert är A och O, därför måste alla projektmedlemmar bland annat gå vår digitala arbetsplatsintroduktion. En utmaning som vi har i projektet är att vi är mångkulturella med underentreprenörer från andra länder. Därför har vi en flerspråkig medarbetare som enbart arbetar med att vara ute på site och kommunicera med yrkesarbetarna kring säkerhetsfrågor och se till att Time Out tas när det finns anledning. Vi jobbar även aktivt med veckovisa möten inom risk, logistik, helgarbeten och möte med underentreprenörer där vi kan vara proaktiva inom säkerhetsarbetet.

Några exempel på vad vi gjorde under 2022

Bron över E6 revs, och ny påbörjades

I april stängdes E6:an under en helg, där vi rev en gammal bro. Arbetet gick otroligt bra och snabbt – tack vare noggrann planering. Under året har vi också börjat bygga den nya bron som ska sammanlänka spåren i Olskroken med Västlänken.

Berg och betong giftes ihop vid Skansen Lejonet

Bergtunneln under Skansen Lejonet som vi tidigare sprängt, sammanfogades nu med den ca 650 meter färdiga betongtunneln. För att kunna docka an dessa två tunneltyper fick vi bland annat spränga och vajersåga berget för att få rätt lutning och höjd för att kunna möta öppningen till betongtunneln. Sedan har vi gjutit inslagsvalv på bägge sidor av berget för att sammanfoga de två tunnelsorterna.

Stationen och fläktrummet

Under året har den stora underjordiska stationen på ca 50 meters bredd verkligen börjat ta form. Vi har gjutit bottenplattor med flera separata storgjutningar på över 2000 kubikmeter, gjutit flera takplattor, pelare, mellanväggar och påbörjat arbetet med den östra uppgången i stationen. Intill stationen gör vi även ett rum som ska sörja för ventilation.

Lastgatan till Nordstan blev klar

Då Nordstans befintliga lastgata för varutransporter låg i det tänkta läget för tågtunneln, så behövde vi bygga en ny transportväg. Det blev ett tråg under Hisingsbron som nu leder ner i Nordstans källare.

Slitsmurar

Vid Kanaltorget har vi återupptagit slitsmursarbetet. Resenärer som passerar över Hisingsbron kan se hur vi lyfter enorma armeringskorgar, nästan 35 ton väger dem.  Schakten vi sänker ner korgarna i är 1,2 * 7 meter och går 25 meter ner i backen.  I dessa schakt pumpar vi betong som sedan bildar tunnelväggar. Slitsmurarna är en del av den permanenta konstruktionen – första gången det används i Sverige.

Servicebyggnader, installationer och stomkomplettering

När de andra deletapperna i Västlänken har servicetunnlar i berg, så har vi på Centralen servicebyggnader i stället som bland annat ska fungera som utrymningsväg. Dessa byggnader har under året utrustats med trappor, installationer, vitmålade väggar och stenfasader.

Renspumpssystemet kopplades in

I ett tidigare blogginlägg av min kollega Henrik Mattsson (Västlänksutmaningar utöver det vanliga), beskrevs hur vi arbetat på Kanaltorget för att få till ett nytt dagvattensystem för göteborgarna i innerstaden eftersom vår tågtunnel skulle anläggas där befintliga ledningar var placerade. Detta komplexa arbete kunde vi under året till sist avsluta då vi även kunde koppla på spillvatten genom att anlägga en ovanlig lösning med ett renspumpssystem och en specialutformad brunn.

Inget av detta är möjligt utan våra medarbetare

Intressant nog är nästan hälften av nuvarande projektmedlemmar inte bosatta permanent i Göteborg. För att lösa bostadsfrågan för långdistanspendlare har vi skapat en boende-rigg med hotellfaciliteter med plats för ungefär 200 personer – endast 20 minuter bort med kollektivtrafiken

Jag vill avsluta med en stor eloge till alla medarbetare på Centralen som gör ett så fantastiskt jobb. Ni är alla viktiga med er kompetens och engagemang – oavsett vilken yrkesroll ni har.

Med det sagt, så önskar jag er alla ett gyllene 2023!

//Johan Nyström
Projektchef Centralen

Fakta om Centralen: Det storskaliga och komplexa projektet Centralen omfattar en etapp om ca 2 km i tågtunneln Västlänken i Göteborg. Deletappen omfattar en centralstation, betongtunnlar, en bergtunnel och en bro över E6. Centralstationen ska vara redo att trafikeras i december 2026, men projektet kommer att börja överlämna vissa färdigställda delar och arbetsområden redan i år.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Nisreen Fahham

  3 februari, 2023 18:38

  Allt är organiserat tack vare ditt fantastiska ledarskap. Johan Nyström Världens bästa chef.

 • Elinore Hallman

  3 februari, 2023 18:41

  Vad rolig läsning, bra jobbat Johan och hela gänget!

 • Anita Lundberg

  5 februari, 2023 21:36

  Helt fantastiskt teamwork och genomförande! Mycket imponerade att tidplanen hålls!

 • Anders Kaiser Gustafsson

  24 februari, 2023 10:01

  Härligt med en uppdatering, Johan !
  Så gott att se all vacker betong och det vi planerade är på väg att bli verklighet.

  Anders

 • Ajmal

  1 mars, 2023 09:23

  Stolt över att är med i den fantastiska resan