Nytt reningsverk växer fram på Sveriges lägsta punkt

Det nya reningsverket i Kristianstad är ett riktigt drömuppdrag med komplexa betongkonstruktioner, avancerad grundläggning och en VA-process i absoluta framkant. Dessutom kommer det nya reningsverket göra stor skillnad för miljön och vårt vatten. Ett spännande projekt som känns bra i själen.

Det nya reningsverket i Kristianstad är ett riktigt drömuppdrag med komplexa betongkonstruktioner, avancerad grundläggning och en VA-process i absoluta framkant. Dessutom kommer det nya reningsverket göra stor skillnad för miljön och vårt vatten. Ett spännande projekt som känns bra i själen.

Jag heter Sonja och jobbar på NCC som projektchef inom anläggning. Jag är född och uppvuxen i en mindre ort i norra Tyskland. Gymnasietiden tillbringade jag 20 mil norrut på en tysk skola i södra Danmark och därefter läste jag till civilingenjör i Tyskland. Kanske färgad av mina föräldrars intresse för att semestra i Skandinavien valde jag Halmstad för utlandsutbyte, sedan dess är jag ”fast” i Sverige och numera även gift med en svensk.

”Europas modernaste reningsverk”

Redan under studietiden arbetade jag med stora anläggningsprojekt som exempelvis Svinesundsbron och samtidigt som studierna avslutades anställdes jag på Citytunnelprojektet i Malmö. Därefter har jag arbetat med ett flertal stora och/eller komplexa projekt i Sverige, främst entreprenader med stor vikt på betongkunskap, som exempelvis en järnvägsbro i Trollhättan, en fontänanläggning i Malmö och motorvägsbroar på E22 i Kalmar. Nyligen var jag projektchef för ett stort vägprojekt utanför Jönköping med runt 40 km väg och totalt 17 broar.

Från att tidigare mest ha byggt vägar och broar är det nu första gången jag bygger ett reningsverk, ”Europas modernaste” ska det bli och med den allra senaste reningstekniken. Projektet är lika komplex som tidigare projekt jag har arbetat med, men kombinationen av hus, anläggning, industri och process är annorlunda än att bygga vägar och broar. Det är spännande med olika typer av projekt och man lär sig nya saker hela tiden.

På säker mark med 1 500 pålar

I detta projekt har en stor utmaning varit att reningsverket byggs på Sveriges lägsta punkt. Överkanten på bottenplattan är 1,2 meter under havsnivån, vilket såklart inneburit utmaningar för grundläggningen som blev klar i vintras. Nästan 1 500 pålar bankades mer i marken under noga övervakning av rörelser i mark, så att inga omkringliggande byggnader skulle påverkas. Jag tror att de boende i närheten var glada när vi avslutade den delen av arbetet!

I mars påbörjades arbetet med bottenplattan och strax innan midsommar genomfördes den första storgjutningen. På en av sommarens varmaste dagar arbetade vi hela dagen från kl 5 till långt in på kvällen med gjutningen. Totalt blev det 620 kubikmeter betong, nästan 90 betongbilar körde i skytteltrafik från den lokala betongfabriken. Efter en lång projekteringsprocess är det roligt att se hur reningsverket nu börjar ta form! Framöver kommer vi att växla upp och flera moment pågår samtidigt. 2024 står den nya anläggningen klar.

NCC:s samlade expertis

Kristianstad reningsverk är ett mångfacetterat projekt som innehåller flera komplexa delar, där NCC:s samlade expertis inom allt från grundläggning till VA-process verkligen kommer till sin rätt. Som tur är är det ett projekt i partnering. Att arbeta i nära samverkan med kunden för att tillsammans hitta de bästa lösningarna är nästan nödvändigt i den här typen av projekt. Jag tycker även att det är roligare att arbeta i partnering. Man får bättre sammanhållning med kunden och arbetsglädjen i projektet är större!

Från början var det tänkt att det befintliga centrala reningsverket i Kristianstad skulle byggas om och ut, men nu är det i princip ett helt nytt reningsverk som byggs bredvid det gamla. Att bygga en ny anläggningen har många fördelar, exempelvis byggs det logiskt och yteffektivt. Genom att slippa pumpa runt vattnet blir det mer energieffektivt. Vi kan även optimera reningsprocessen, använda den senaste tekniken och skapa en bättre arbetsmiljö. En annan stor fördel med att bygga nytt är att vi inte påverkar driften i det gamla reningsverket som drivs som vanligt fram tills det nya är färdigt.

Jag har inte tidigare tänkt så mycket på vattenrening och vad som händer efter att jag spolar ut vattnet i avloppet, hur mycket teknik som faktiskt behövs för att rena vattnet. Projektet är ju faktiskt mycket mer än ett bygguppdrag. Jag bidrar till att göra skillnad för miljön och vårt vatten. Det känns bra i själen!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.