Steg 1: Pluggrensning

Eleonore

Eleonore

Nu har vi kommit så långt att vi är i den avslutande fasen då vattenledningen ska pluggrensas, provtryckas och spolas. Därefter tas det vattenprover för att se om ledningen klarar av att leverera tjänligt dricksvatten.

Pluggrensningen går till så att man stoppar in två olika typer av pluggar. Den första är helt slät och den andra är bekläd med ett platsmaterial placerat diagonalt över mantelytan. Pluggarna är cylinderformade och drivs fram genom vattentryck. Pluggen fyller ut hela rördimensionen och tar med sig bland annat plastspån som har kommit in i röret i samband med svetsningen.
Rensningen gick väldigt bra, pluggarna var i stort sett helt rena när de kom ut ur ledningen, se filmen nedan.

Det är första gången jag är med om detta och det var kul att se när pluggen kom ut ur ledningen.

Ledningarna vi har anlagt består av fyra olika dimensioner och de olika sträckorna rensas och provtrycks var för sig. Nu när rensningen är klar är det dags för provtryckningen, hoppas på samma goda resultat även där!

Trevlig helg!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.