Stadsutveckling i Stockholm

Nu är jag lite drygt halvvägs igenom min rotation på PD i Stockholm och jag tänkte ge er en liten uppdatering om vad jag arbetat med hittills.

Mina arbetsuppgifter här på NCC Property Development (NCC:s fastighetsutvecklingsavdelning) i Stockholm skiljer sig väldigt mycket från arbetsuppgifterna jag haft på Construction. Under de senaste veckorna har jag arbetat med utvecklingen av Valparaíso, en helt ny stadsdel i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Stora delar av Norra Djurgårdsstaden har länge varit industriområde, framförallt har stora ytor används av hamnverksamheten i området men i och med att deras verksamhet i allt större grad koncentreras till pirarna frigörs stora markområden vilket ger plats för en ny stadsdel att växa fram. När hela Norra Djurgårdsstaden är utbyggd bedömer man att drygt 10 000 nya lägenheter och mer än 30 000 nya arbetsplatser ska finnas på plats. Kommunen har stora planer för området, tanken är att Norra Djurgårdsstaden ska bli en av världens första klimatpositiva stadsdelar.

Utveckligen av Valparaíso befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och marken är inte detaljplanelagd ännu. Jag tycker att det är jättespännande att arbeta med den här typen av frågor. Tänk att få vara med och påverka hur en helt ny stadsdel ska planeras och utformas. Några av frågeställningarna som jag har funderat kring är: Hur vill vi på PD utveckla området? Hur kan vi bidra för att skapa en attraktiv stadsdel? Hur gör vi detta till en hållbar stadsdel? Hur ser området ut i dagsläget, vad finns där idag och vad saknas? Hur ser infrastrukturen och kommunikationsvägarna ut?

Valparaiso

Fotomontage över programområdet från nordväst – Hjorthagsmotet och Valparaíso i förgrunden och Frihamnen/Södra Djurgården i bakgrunden. Bilden visar hur bebyggelsen kan komma att se ut med avseende på skala och volymer. Detaljer och arkitektonisk gestaltning kommer att bearbetas vidare i den fortsatta planprocessen (Bild: Aaro Designsystem)

Tyvärr kommer jag bara att arbeta på PD i några veckor till vilket betyder att jag inte har möjlighet att följa projektet aktivt så länge till men jag är väldigt nyfiken på hur den här stadsdelen kommer att växa fram och se ut när den står färdig, men det kommer dröja många år till dess.

/Hanna

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.