Sommaren tycks kort… men Hösten bådar gott!

Hallå där igen! Hoppas ni alla har haft en härlig semester och hunnit ladda på batterierna inför hösten. Efter att ha cirkulerat runt inom Strategi- och Finansavdelningen vid Building Nordics är jag nu stationerad vid finansfunktionen på koncernnivå. Här har jag fått erfara och fått ta del av viktiga och spännande styrfunktioner som gett mig en bättre förståelse att se byggbranschen med finansiella ögon.

Hallå där igen! Hoppas ni alla har haft en härlig semester och hunnit ladda på batterierna inför hösten. Efter att ha cirkulerat runt inom Strategi- och Finansavdelningen vid Building Nordics är jag nu stationerad vid finansfunktionen på koncernnivå. Här har jag fått erfara och fått ta del av viktiga och spännande styrfunktioner som gett mig en bättre förståelse att se byggbranschen med finansiella ögon.

Ekonomistöd; en viktig pelare för rättvis och god redovisning i en organisation

Genom rotation på Building Nordics har jag lärt hur en stor organisation jobbar och hur rapporterna flödar och får en meningsfull samlad form på koncernnivå. När jag väl började på koncernen befann jag mig på Group Business Control (GBC). Där fick jag hjälpa med hur data från affärsområden bearbetas och sammanfogas för att i slutänden bli till ett överblickbart styrdokument på styrelsenivå. Jag har även fått hjälpa till med diverse kompletterande analyser i applikationen Power BI. Applikationen hjälper en skapa intuitiva och interaktiva rapporter ur en större datamängd. Efter en lärorik och rolig period hos GBC är jag nu på Group Internal Control (GIC).

Här är fokus på konceptet och metoder intern kontroll – med siktet på att alltid ha järnkoll vad som rör sig i verksamheten. Sett på olika vis. Och mätt på olika vis. Man frågar och antecknar och får hjälpa till lösa vissa uppgifter – på så sätt växer förståelsen inom en själv. Utan en fungerande intern kontroll haltar ekonomistödet i en organisation. Funktionen säkerställer att rätt saker görs och dokumenteras i processer för att i tid mitigera potentiella risker. Min slutsats: ett dynamiskt och spännande verksamhetsfält.

Nästa vecka är det dags rotera till funktionen NCC Business Support (NBS) – en annan del i ekonomistödsfunktionen. De tillhandahåller finansiella tjänster som exempelvis fakturahantering, kontoavstämningar, och systemstöd för de finansiella systemen. Det har blivit allt tydligare vikten av dessa funktioner om stolen ska inte bara kännas bekväm utan också stabil.

Att vara trainee ger ett holistiskt perspektiv i verksamheten

 

Trainee Emanuel

Jag har fått en skarpare bild av komplexiteten och dess utmaningar i byggbranschen. Inte bara hur affären och vår omvärld interagerar, utan hur många lagspelare som det goda slutresultatet är beroende av. Genom att få ta del av många olika områden, funktioner, erfarenheter och sammanhang får vi traineer per automatik en bredare syn på verksamheten. Vilket är en av många fördelar med att vara i det här traineeprogrammet tycker jag. Nu när jag fått se hur det är att vara på koncernnivå blir helikopterseendet ännu tydligare.

Nu passar jag på att önska er alla en kanonhelg!

/Emanuel

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.