Vinnande grupper bygger man med olikheter

Jag heter Maria Andersson och jobbar som Operation Manager på NCC i Umeå. Vi är ett litet tight team och samarbetet är A och O för att få alla uppdragen som ligger i vårt ramavtal med kommunen att fungera. Vinnande grupper bygger man med personer som har olika bakgrund, visioner, drömmar, erfarenheter, ålder och utbildning.

Jag heter Maria Andersson och jobbar som Operation Manager på NCC i Umeå. Vi är ett litet tight team och samarbetet är A och O för att få alla uppdragen som ligger i vårt ramavtal med kommunen att fungera. Vinnande grupper bygger man med personer som har olika bakgrund, visioner, drömmar, erfarenheter, ålder och utbildning.

Jag jobbar som Operation Manager, OM, och arbetsleder fyra lag bestående av en yrkesmedarbetare och en hjullastare från en underentreprenör. Jag arbetar uteslutande i ett kommunramavtal och mitt arbetslag utför alla förberedande arbeten innan asfalten kommer på plats. Vi gräver dagvattenbrunnar, spikar och gräver kantsten, lägger plattor, justerar grus och en massa annat. Storleken på våra jobb varierar mycket, det är allt från att åtgärda enstaka små plogskador till att genomföra större slitlagerprojekt, ombyggnationer av gator och utemiljöer och mycket annat. Vi försöker helt enkelt assistera kommunen med det dem vill ha utfört.

Ramavtalet är utformat på så sätt att det också kan användas av andra delar av kommunen och kommunala bolag. Därför får vi ibland uppdrag som kanske inte kvalar in som kärnverksamhet för oss på Industry. Exempelvis anlade och monterade vi ljusskulpturer strax intill en gång- och cykelbana vid ett skogsområde i stadsdelen Ålidhem i Umeå under sommaren 2022. Det är väldigt mörkt där cykelbanan går fram så ljusskulpturerna är en trygghetsinsats.

Vi är ett tight gäng som samarbetar mycket, våra projekt är små men många – vilket kräver mycket dialog för att få ihop planeringen. Det kräver också ett tätt samarbete med beställaren.

Innan jag började på NCC var jag hos konkurrenter där jag har varit med och byggt vindkraftparker och även varit på konsultsidan som geotekniker en kort period – alla spännande och utvecklande arbeten. Som konsult så blev det för mycket sittande framför datorn för min del och jag saknade att få vara med och vara en del i där det faktiskt byggs, därför sökte jag jobb som arbetsledare på NCC.

Vinnande grupper bygger man med olikheter

Alla är bra på något men alla kan inte vara bra på allt. Vinnande grupper bygger man med personer som är olika varandra och som kompletterar varandra. Det är viktigt att blanda tror jag.

Min arbetsgrupp är rätt så blandad med varierande åldrar, några som har gått den praktiska vägen, några med akademiska bakgrund, vi har olika nivåer av erfarenhet – vissa är självlärda och andra har någon form av utbildning, vissa med många års erfarenhet och andra med mindre.

Som jag själv. Jag hade inte jobbat med markarbeten tidigare, men jag bidrar med andra kompetenser och inspel – exempelvis gillar jag projektplanering och allt som hör därtill. Att försöka planera ihop alla våra jobb och förbereda inför dem, att tänka utveckling, förbättring och vidare så att vi får en bra helhet, det gillar jag. Jag försöker att kanalisera in mina medarbetares kompetens i våra projekt men även kanske se till hur vi framledes ska resursplanera för att vi ska ha ett hållbart koncept även i framtiden. Det tycker jag är kul.

I min grupp är vi två kvinnliga OMar av totalt tio stycken, vilket är fantastiskt kul. Av yrkesarbetare är det en kvinna av cirka ett femtiotal män. Hade jag fått önska så hade vi gärna fått bli fler kvinnor i denna bransch. Som jag nämnde tidigare så tror jag att vinnande grupper också är varierande och blandade grupper. Mångfald tror jag på!

Dra nytta av varandras kompetens

Just det här med att dra nytta av varandras kunskap, bakgrund och kompetens skulle vi kunna bli så mycket bättre på. Entreprenörerna sitter ofta på mycket kunskap och det finns ofta mycket innovativa tankar som i samarbete med beställare skulle kunna innebära att vi kunde utveckla fler klimatanpassade lösningar tex. I dagsläget är ofta upphandlingsformerna begränsande och jag hoppas på en trend som innebär att upphandlingsformerna går mer mot samverkansprojekt.

Tack för mig!

//Maria Andersson

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Monica Klersén

    12 januari, 2024 09:27

    Vilken trevlig läsning och så rätt du tänker. Fortsatt lycka till!

  • Jessica Drape

    12 januari, 2024 15:44

    Tack Maria för att du delade kloka tankar i detta inlägg! En sann förebild på NCC 🙂