Pytteliten arbetsplats på Kineum – rätt så bra

Vi har ungefär 300 m2 ex byggnad till vårt förfogande. Här finns ett hus redan och vi har gator kloss an vår yta, så det är ruskigt trångt. Men det har lett till att vi pratar mycket mer med varandra på projektet.

50*60 m stegar man snabbt upp, det är inte särskilt stort. Före Kineum var jag platschef på Mölndal Galleria som var helt enormt, det projektet var uppdelat i tre delar och där var mitt arbetsområde ca 16 000 kvadratmeter stort.

Den lilla ytan för arbetsplatsen är inte bara negativ eftersom det gör att vi måste planera noggrant, ha järnkoll på logistiken och ha en mycket god ordning och reda på arbetsplatsen, det kräver att vi har en disciplin utöver det vanliga. Den lilla ytan har lett till att vi har blivit mycket bra på att prata med varandra och ser till att vi har samsyn.

Säkerheten går i första hand

I vår dagliga dialog om hur vi delar på utrymmet går säkerheten i första hand. Vi har daglig säkerhetsgenomgång varje morgon och gör omtag på den under dagen då det behövs. Varje fredag har vi frukostmöte för hela projektet där vi går genom vad som händer kommande vecka så att alla är införstådda med vad som ska ske. Vår arbetsmiljöingenjör Jozef var hos oss och höll en utbildning i Synergi – det system vi rapporterar in risker, tillbud och observationer i. Så nu ska vi bli bäst på att rapportera och åtgärda det vi ser.

Vi har andra säkerhetsaspekter att ta hänsyn till också. Att slå pålar precis bredvid ett hus kräver stor försiktighet och när fasaden är av glas så det blir ytterligare en dimension av säkerhet. Vi har haft skyddsskärmar som vi har flyttat med oss som skyddar mot splitter och stänk.

Satellitetablering en bit upp i huset

Vi bygger ett väldigt högt hus och det ställer särskilda krav på arbetsmiljön eftersom vi måste ha fungerande larm och utrymningsvägar för våra medarbetare som jobbar uppe i huset. Vi planerar att bygga elen fullt färdig med en gång och då ta med larm, sirener etc. Vi ska även tidigt få in hissar som kan nyttjas, storlek och hastighet på hissar är oerhört viktigt för arbetsflödet och givetvis ur ett säkerhetsperspektiv. Och så ska vi bygga en satellitetablering en bit upp i huset så att yrkesarbetarna slipper åka hela vägen ner för att ta kafferast, kika på ritningar med mera.

Nästa stora delmoment är glidformsgjutningen som snart går igång. Det händer inte så ofta att man gör glidformsgjutning så det ska bli spännande. Det får mina kollegor Mikaela Landin och Johan Michaelsson återkomma om.

Ta det vackert, ta vara på dig.
/Per Zetterlund, platschef Kineum

Hela NCC på Kineum
• Property Development utvecklar fastigheten i samarbete med Platzer.
• Building Väst bygger själva huset.
• Civil Engineering West har ansvar för markarbetena
• Industry levererar stenmaterial och asfalt och Hercules står för grundläggning och dimensionering av pålarna.
• Teknik står för geotekniken och dimensionering av sponterna.

Projekt Kineum
Kineum kommer att bli ett höghus precis bredvid Platzers skrapa på Drakegatan i Gårda som byggs samman med det låghus som ligger där idag. Det nya huset blir 28 våningar högt med kontor, dit NCC flyttar sitt Göteborgskontor, samt hotell i regi av ESS Group. Byggnaden skall miljöklassas enligt BREEAM, där målsättningen är att nå nivå Excellent på kontorsdelen samt Very Good på hotelldelen. Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.