Once in a lifetime-projekt med guldkant

Nu river vi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna! Omkring 20 000 kvadratmeter gamla sjukvårdsbyggnader ska bort för att lämna plats åt en ny modern vårdbyggnad, som omfattar cirka 45 000 kvadratmeter.

Under hösten har vi sprängt för att jämna ut marken och lägga ner fjärrvärmeledningar. Det har gått bra och vi har lyckats anpassa våra arbeten efter verksamheterna för att inte störa alltför mycket.

Projektet är en utmaning. Det är tekniskt komplext och det gäller att hela tiden kunna hantera nya förutsättningar som dyker upp under arbetets gång. Det är ofta svårt att förutse hur berg ser ut och vad som döljer sig i marken, men vi har en bra kommunikation med kunden, Region Sörmland, och löser de oförutsedda situationerna efterhand.

Formellt startade rivningen onsdagen den 13 november. Då var lokal media på plats när regionstyrelsens ordförande Monica Johansson ”tutade” igång rivningen med en röd tuta. Många sörmlänningar har en relation till byggnaderna eftersom BB låg här, och en viss nostalgi infann sig när de gamla byggnaderna började ”tuggas” sönder.

Husen tas ner våning för våning

Nu pågår tungrivningen fullt ut med hjälp av en 42 meter hög, och 140 ton tung, höjdrivare, som tar nu ner husen våning för våning. Arbetet genomförs under kontrollerade former och riskanalyser har gjorts för alla moment. Det kommer att se värre ut än vad det egentligen är, men visst är det spännande!

Det är roligt att jobba med ett så udda bygge som sjukhusprojekt. Mälarsjukhuset är ett once in a lifetime-projekt, där ingen dag är den andra lik. Extra bra känns det att bidra till en bättre sjukvård. Det ger jobbet en extra guldkant.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.