Lätt med tunga lyft

För ungefär tio år sedan frågade platschefen om jag ville utbilda mig till kranförare. Nu är det verklighet. Sedan några veckor tillbaka kör jag en 55 meter hög tornkran och hjälper till med lyften i bygget av framtidens vårdlokaler i Sörmland.

Jag heter Lennart Axner och kallas för Lelle. I grunden är jag byggnadssnickare och har arbetat på NCC i 31 år. Jag ses nog lite som en inventarie och har hunnit med många roliga byggprojektet runt om i Sverige.

Nu arbetar jag i Sörmland där utbyggnaden av Framtidens sjukhus pågår för fullt. Det senaste året har jag jobbat som snickare på Kullbergska sjukhuset och sedan några veckor tillbaka kör jag den 55 meter höga tornkranen på Nyköpings lasarett. Samma projekt men olika sjukhus och andra arbetsuppgifter, en variation som passar mig perfekt.

Högst upp i kranen är utsikten hisnande. Jag trivs däremot bäst med att köra kranen med fjärrkontroll från marken. Känslan blir bättre när jag kommer närmare lasten, vilket bidrar till en säkrare arbetsmiljö för alla.

Effektiva rutiner

Trygga och säkra arbetsplatser är ett av NCC:s viktigaste fokusområden och tunga lyft med lyftkranar är ett identifierat högriskområde. Genom åren har NCC utvecklat effektiva rutiner för att öka säkerheten på en byggarbetsplats och minimera risker. Som kranförare är det viktigt att ha en dialog med kollegorna hela tiden. I ett sådant här komplext projekt, som sjukhusprojekt är, finns det många delar till byggnationen som behöver flyttas för att komma på rätt plats. När en kollega behöver hjälp med tunga lyft påkallar de min uppmärksamhet, kopplar lasten och visar sedan med tecken vad de vill ha utfört.

När vi tidigare byggde kvarteret Slottsvakten i Nyköping var vi två kranförare som samsades om samma yta och svängde in i varandras radie. Tack vare ett jättebra samarbete och god kommunikation så löste vi den situationen smidigt.

Trivs med att göra olika saker

Det var för ungefär tio år sedan som platschefen frågade om jag ville utbilda mig till kranförare. Jag hade vid medarbetarsamtal under de senaste åren sagt att det skulle vara roligt att köra kran. Nu blev det plötslig verklighet. Vi var tre kollegor som oberoende av varandra haft samma önskan och som nu fick möjlighet att utbilda oss. Körkort för kran innebär att teori varvas med praktik och sen är det lärlingstid. Efter det fick jag yrkesbevis som kranförare.

Jag trivs med att varva mitt arbete och göra olika saker. Tack vare variationen som jobbet ger mig har jag aldrig känt att jag behövt byta arbetsgivare. Kontrasterna med olika yrkesroller passar mig perfekt.

/Lennart ”Lelle” Axner, (träarbetare och) kranförare NCC Building

Följ med på en drönartur över projektet

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.