Intensivt slutspurt med Varbergs badhus

Badhus är kanske den mest avancerade byggnaden som finns i en kommun. Just nu är projektet i en fas där vi jobbar tätt med flera personer från beställarorganisationen för att säkerställa att överlämnandet och ibruktagandet går smidigt.

I Varberg bygger vi en maffig sim- och badanläggning, Pingvinen. Här blir det flera bassänger; en 50-metersbassäng, två multibassänger med höj och sänkbara bottnar och ett aktivitetsbad med rutschkanor, vattenlek och klätterställning. I mitten av sommaren är det slutbesiktning och överlämning till kunden, Varbergs kommun.  

Vi bygger alla våra badhus i partnering, så vi bygger tillsammans med kunden i hela projektet. Men det som är speciellt för slutspurten är att vi nu jobbar med de som ska jobba i anläggningen, drifta den och sköta om den. De var med redan i tidigt skede för att hjälpa till att sätta vissa parametrar och ge input för att vi skulle kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt. Nu gör de come back för att lära sig hantera sin byggnad och alla tekniska system som finns.

Testa och trimma

I den här fasen drar vi igång alla system, vattenrening, ventilation etc, men inte samtidigt. Allt ska provas av, finjusteras och trimmas in så att man ser att det funkar.

  • Ventilation går igång först. Ventilation är givetvis något som måste fungera i ett badhus med tanke på all den fukt som finns, det måste regleras på ett bra sätt.  
  • Att fylla bassängerna med vatten är en del av slutfasen. Vattnet fylls på i ett makligt tempo, bassängerna måste sakta vänja sig vid de tryck och fuktvärden som uppstår. Sen ska vattnet komma upp i rätt temperatur.  
  • Och så ska vattenreningen komma igång och fungera felfritt. Vattenreningen är en oerhört viktig del i anläggningen för utan den går det ju inte att göra det man ska här – bada, simma och ha kul.  

Allt det här är en lång process som tar tid att få precis rätt, driftsättningen tar ungefär två-tre månader. I samband med detta skede och innan invigning utförs normalt ett provbad där anläggningen testas i fullskala. Många gånger får flera av de som deltagit under projektet medverka på denna tillställning vilket brukar vara mycket uppskattat. I och med corona har det varit osäkert om vi får möjligheten att göra detta fullskaliga genrep av anläggningen innan invigningen men nu står det klart att provbadet kommer äga rum i mitten av augusti.  

Utbildning i drift- och underhållningsrutiner

Personalen som ska arbeta i anläggningen måste också utbildas i hur de ska driva och underhålla alla system. Ibland har vi kunder som har en van driftorganisation men ibland är de nya så upplägget måste anpassas.   

I vanliga byggen har vi så kallade drift- och underhållningsrutiner som lämnas till kunden vid överlämningen. Det har vi för badhus också, men det räcker inte bara med en DU-rutin eftersom ett badhus är ett mycket komplext system. Man måste lära sig att ta hand om byggnaden och systemet på rätt sätt, så att det håller.  

Slutfasen har varit med sen start

Att arbetet som ska göras i den här fasen är oerhört viktigt är något vi har med oss från allra första början i projektet. De här frågorna har varit med länge, och nu sätter vi tänderna i det och jobbar tillsammans för att få det riktigt bra. Vi har gjort detta ganska många gånger, vi har kunskap hur processen måste se ut och vad som är viktigt att kunden får till sig. Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter varje enskilt projekt och dess specifika parametrar – det är inte one size fits all som gäller.  

I början av september öppnas dörrarna till simhallen i Pingvinen, välkomna då.  

Simma lugnt! 

/Jonas Wångsell – affärschef NCC Badhus 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.