Ett sådant här jobb gör man nog bara en gång i livet

Hanö i blekingska skärgården är numera ansluten till det kommunala vattensystemet. Vi på NCC har på kort tid byggt ledningar för dricks- och spillvatten mellan Nogersund på fastlandet och den semesterpopulära ön. Mer än sex kilometer överföringsledningar är nedschaktade i havsbotten.

Hanö i blekingska skärgården är numera ansluten till det kommunala vattensystemet. Vi på NCC har på kort tid byggt ledningar för dricks- och spillvatten mellan Nogersund på fastlandet och den semesterpopulära ön. Mer än sex kilometer överföringsledningar är nedschaktade i havsbotten.

Jag heter Oscar Fyhrlund och jobbar som platschef på NCC. Ett otroligt spännande och utvecklande projekt som jag jobbade med ganska nyligen var de vattenledningar som vi byggde ut till Hanö i Blekinges skärgård.

Redan på 1990-talet fördes diskussioner i Sölvesborgs kommun om att Hanö borde förses med kommunalt vatten. Men det ansågs inte görligt – det skulle bli dyrt och besvärligt. Hanö är populärt sommartid, inte minst bland seglare som gärna gör ett stopp där, men öns fasta befolkning uppgår till knappt tio hushåll.

Men 2018 hade tongångarna förändrats och kommunen beslutade att det var dags att förse ön med vatten. Sölvesborgs Energi och NCC kom överens om att i samverkan bygga ledningarna. Tyvärr fick vi problem med en underentreprenör som gick i konkurs och projektet lades på is. 2022 drog vi sen igång igen – nu också tillsammans med danska offshore-experterna Rohde Nielsen.

Att kommunen länge tvekade att bygga ledningar kan jag förstå då det är väldigt besvärliga förhållanden. Ledningarnas totala längd är 6,3 kilometer och ner till havsbotten är det upp till 27 meter djupt. Det är dessutom mycket strömt vatten med extremt hård botten. Vi tog in Rohde Nielsen som är experter på muddring och som schaktade två meter ner i havsbotten. Där har vi sedan installerat ledningarna med hjälp av specialtillverkade vikter. För att sedan återfylla kring ledningarna har vi hämtat sand med hjälp av en specialbåt som suger upp sand från botten.

Att bygga så långa överföringsledningar under vatten som sex kilometer hör annars inte till vanligheterna. Normalt använder man ju pumpstationer när man har långa ledningar men det går ju inte under vattnet.

Annat som försvårade arbetet var att man i ett projekt till havs är helt väderberoende, något som inte minst i förlängningen också kan fördyra projekt. Dessutom gjorde det tragiska kriget i Ukraina det svårt för oss att köpa den utrustning vi behövde.

Vi påbörjade produktionen i april och var klara i september. Då har vi i skift jobbat dygnet runt, sju dagar i veckan. Och jag kan säga att jag är otroligt glad över att ha fått jobba med det här unika projektet och jag är enormt stolt över alla duktiga medarbetare som verkligen gjort att för att vi skulle kunna komma i mål. Ett sådant här jobb gör man nog bara en gång i livet.

Sen vill jag också säga att lagbygget har varit fantastiskt. Upp till 50-60 personer har varit involverade totalt, inklusive UE, dykare och skeppspersonal, och alla har dragit åt samma håll. Alla har verkligen ställt upp!

/Oscar Fyhrlund, platschef NCC Infrastructure

Se filmen där Oscar Fyhrlund, platschef berättar om utmaningarna med att dra kommunalt vatten till en skärgårdsö i Blekinge.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.