Avgörande moment i utbyggnaden av fyrspår mellan Malmö och Lund

På lördag är det dags för ”stora tågavstängningen” i Skåne. Under en knapp vecka, 22–28 augusti, stängs järnvägen mellan Malmö och Lund av, medan vi kopplar in till de tillfälliga spår som ska användas under byggtiden av de fyra nya järnvägsspåren. Det är ett komplicerat arbete som kommer att pågå dygnet runt och påverka tågtrafiken mycket, men jag känner mig lugn.

På lördag är det dags för ”stora tågavstängningen” i Skåne. Under en knapp vecka, 22–28 augusti, stängs järnvägen mellan Malmö och Lund av, medan vi kopplar in till de tillfälliga spår som ska användas under byggtiden av de fyra nya järnvägsspåren. Det är ett komplicerat arbete som kommer att pågå dygnet runt och påverka tågtrafiken mycket, men jag känner mig lugn.

Jag heter Karin Svensson och ansvarar för järnvägsdelen vid utbyggnaden av fyra nya järnvägsspår mellan Malmö och Lund, ett projekt som utförs av NCC och spanska OHL tillsammans på uppdrag av Trafikverket. På järnvägsspråk kallas mitt ansvarsområde BEST – Bana, El, Signal, Tele.

För att kunna bygga de nya spåren, som ska byggas nersänkt på samma plats som de befintliga ligger idag, har vi på en 5 km lång sträcka byggt två tillfälliga spår som ska användas under två års tid. Det är en ovanlig, men i detta fallet nödvändig lösning.

Omfattande arbete på Arlövs bangård

Nu är det dags att koppla om till de tillfälliga spåren som går från E6:an till norr om Hjärup. Samtidigt kopplar vi även om till 3 km nytt permanent dubbelspår mellan E6:an och Arlöv.

Det är inte lika enkelt att koppla om spåren som på en Brio-tågbana, utan kräver en hel del arbete på de tre omkopplingspunkterna. Förutom själva spåren krävs även mark-, signal-, el- och telearbeten för att få ihop systemen. På de nya plattformarna som tas i bruk görs även arbete med skyltar, belysning etc.

Planerat in i detalj

För att kunna genomföra arbetet kommer järnvägen mellan Arlöv (norr om Malmö) och Lund att stängas av under knappt sex dygn. Det är väldigt kort tid i förhållande till vad som ska göras, men arbetet är planerat in i detalj och allt som går att göra innan är gjort. Medan järnvägen är avstängd kommer ett drygt 100-tal personer att arbeta i skift dygnet runt. Inför avstängningen har ännu fler varit involverade i planering, projektering och att bygga den nya järnvägen med alla bro-, lednings- och markarbeten som krävts för detta.

De mest tidskritiska arbetena under avstängningen är på Arlövs bangård. Under sommaren har vi rivit och byggt om västra bangården samt anslutit den till Lommabanan, som varit avstängd sedan maj. De första åtta timmarna under tågavstängningen, kl 23-07, ska alla nya signalobjekt för Lommabanan och anslutning in mot Malmö läsas in. Därefter leds i första hand godstrafiken om denna väg, som går norrut utan att passera Lund. Persontågen kommer istället i huvudsak att i ersättas med bussar i skytteltrafik mellan Malmö och Lund dessa dagar.

Nya plattformar på tre stationer

Medan järnvägstrafiken är avstängd ska mittendelen på Arlövs bangård rivas och byggas om. Efter tågavstängningen kommer vi under hösten fortsätta att bygga om den östra delen av Arlövs bangård. Då kommer även flyovern att vara ur funktion, alltså ”höger-vänsterväxlingen” där tågen från kontinenten byter till den svenska vänstertrafiken. Ja, det stämmer – i Sverige kör tågen vänstertrafik fortfarande! Under denna tid måste tågen byta sida i plan istället.

Vi har byggt en ny permanent plattform på Burlövs station och på Hjärups och Åkarps stationer har vi byggt temporära plattformar i anslutning till de tillfälliga spåren. Här ska vi under avstängningen sätta upp skyltar, biljettautomater, leda om gångvägar med mera. Det är viktigt att allt är klart när tågen börjar rulla igen 28 augusti, så att allt fungerar så smidigt som möjligt för resenärerna.

Tidskritiskt och komplicerat

Arbetet under avstängningen är både tidskritiskt, riskfyllt och komplicerat. Allt måste fungera och tidsgränserna är väldigt definitiva. Jag känner mig ändå relativt lugn inför inkopplingen. Vi har en bra organisation och ett fint samarbete mellan alla parter – Trafikverket, projektörer och underentreprenörer. Tillsammans har vi väldigt mycket erfarenhet att luta oss mot och vi är måna om att hjälpas åt. Det känns tryggt!

Efter inkopplingen kommer arbetet med att färdigställa de fyra spåren fortsätta. Vi börjar med att riva de gamla järnvägsspåren. För första gången i Sverige används spårlastningståg. Det är för att Trafikverket ska kunna återanvända rälsen från de befintliga spåren. Även slipersen kommer att återanvändas. Tyvärr inte så mycket i detta projektet, men på andra ställen. Efter detta ska ett massivt bro- och schaktarbete genomföras på kort tid innan vi kommer till att bygga järnvägen.

”Spökväxlar” in till Lund

Fyra nya spår till Hjärup samt två nya spår till Lund kommer tas i trafik 2022, därefter byggs de sista två spåren till Lund klart och hela projektet ska vara färdigt 2023. Från början var det tänkt att projektet skulle vara till 2024. Men vi har lyckats korta tiden genom en finurlig signalteknisk lösning, där vi lägger in vad vi kallar ”spökväxlar”, som finns i signaldatorn men inte i verkligheten. Men hur det egentligen fungerar får jag inte plats att skriva här. 😊

Foton: Niclas Franzén, NCC

FAKTA

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor, maximalt utnyttjad under rusningstrafik. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. 80 av dessa är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg.

Det nya fyrspåret mellan Malmö och Lund är en av de största investeringarna i infrastruktur i södra Sverige just nu. När två spår blir fyra ökar kapaciteten mellan Malmö och Lund och sträckan blir mindre känslig för störningar i framtiden.

Läs mer om projektet på ncc.se

Följ projektet på Instagram

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


 • Thomas Lidberg

  19 augusti, 2020 12:58

  Trevlig läsning ! Stora utmaningar som Du Karin hanterar på bästa sätt. Lycka till önskar Thomas Lidberg

 • Jannat Razzak

  10 november, 2020 16:57

  Hej jag bara undrar vad är behovet av att man vill bygga fyra spår samt hur var det innan?

  • Karin Holmertz

   16 november, 2020 08:36

   Hej Jannat,
   Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade tågsträckor, utbyggnaden ska öka kapaciteten samt minska risken för trafikstörningar. En del av den nya sträckan blir också nersänkt för att minska bullerstörningar.
   Vänliga hälsningar Karin, NCC