Vi kan alla dra vårt strå till stacken

Vi kan alla dra vårt strå till stacken

Vi kan alla dra vårt strå till stacken

I snart två veckor har det stora klimatmötet i Paris pågått och utsikterna för att vi ska nå ett globalt klimatavtal ser försiktigt positiva ut. Idag ska förhoppningsvis världens miljöministrar skriva under en överenskommelse om att begränsa jordens uppvärmning till max 2 grader. En temperaturökning som vi troligtvis kommer att nå –  vare sig vi vill eller inte – eftersom den mängd växthusgaser som redan finns i atmosfären kommer att ta oss dit. Men avtalet är ändå oerhört viktigt för att bromsa utvecklingen så att vi inte för jorden mot en ännu kraftigare temperaturhöjning.

Konsekvenserna av ett varmare klimat blir ju allt tydligare för oss. Extrema väderförhållanden blir vanligare och vanligare. Regnen är häftigare och mer nederbördsrika, stormarna hårdare och mer frekventa och långvarig torka breder ut sig på flera kontinenter. Allt detta medför stora materiella skador för samhället och för människor som bor på de platser som drabbas.

De stora besluten tas på politisk nivå och världens länder förbinder sig till att agera utifrån dessa, men det finns tre områden med oerhört stor påverkan där vi alla kan vara med och dra vårt strå till stacken: bilen, bostaden och biffen.

Vi kan alla som enskilda individer agera på ett förnuftigt sätt och bidra till att begränsa vår egen påverkan på klimatet. Bara genom att välja bort bilen några dagar i veckan och cykla, ta bussen eller tåget istället eller att begränsa vår egen köttkonsumtion till färre dagar i månaden kan vi göra en viktig skillnad. Och vi som företag jobbar för högtryck med att erbjuda mer hållbara bostäder än någonsin tidigare. Vad vi framför allt kan göra är att öka renoveringstakten så att vi skapar energieffektiva, socialt attraktiva och ekonomiskt hållbara befintliga bostäder.

Med ett globalt klimatavtal i hamn måste världens länder nu vara med och begränsa sina  utsläpp  och en fundamental åtgärd för varje land blir nu att sätta mål, utvärdera och följa upp sin egen utveckling. Detta är inte bara viktigt utan helt nödvändigt!

På NCC har vi jobbat med tydliga mål under flera års tid och ser vikten och värdet av att mäta och följa upp. Under perioden 2013- 2015 har vi bland annat haft som mål att minska den egna mängden avfall med 30 procent och våra CO2 utsläpp med över 20 000 ton, framförallt genom att växla över till förnyelsebara bränslen.  Båda målen är vi på väg att nå.

Nu skruvar vi upp ambitionen ytterligare och jobbar för att sänka våra egna CO2 utsläpp med 50 procent fram till 2020. Det är bara fem år dit – men det ska vi klara!

Christina

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.