Sätt klimatet i första rummet när du förnyar ledningsnätet

Hur stor är klimatpåverkan? Det frågar ofta våra kunder när vi diskuterar metoder för att förnya vatten- och avloppsledningsnätet. Vilken metod som väljs för ledningsförnyelse kan göra en stor skillnad på klimatavtrycket.

I Sverige finns 19 000 mil vatten- och avloppsledningar. De räcker 5 varv runt jorden. Merparten av ledningsnätet är byggt under förra seklet och är hög tid att förnya. Den vanligaste metoden är att schakta, det vill säga gräva upp hela ledningssträckan i gatan eller i naturen och byta ut allt rörmaterial mot nytt. Det försöker vi på NCC att undvika om det inte är nödvändigt. I första hand väljer vi att förnya schaktfritt som innebär att vi gör så små ingrepp som möjligt i gatan eller i naturen och lägger nya ledningar inuti de gamla ledningarna. Genom att minimera grävandet sparas väldigt mycket koldioxid. Exempelvis kan 1 km vatten- och avloppsledning som förnyas schaktfritt minska utsläppen med ungefär 300 ton koldioxid. Det motsvarar 600 flygresor mellan Stockholm och Genève.

 

Med NCC NoDig Klimatkalkylator kan du enkelt och snabbt få svar på hur mycket koldioxidutsläpp det innebär att förnya ledningar schaktfritt jämfört med traditionell grävning och utbyte av rör. Enkelt klickar du i olika uppgifter som till exempel hur platsen ska se ut före och efter förnyelse, befintliga rör och diameter samt val av schaktfri metod eller kombination av metoder. Alltihop tar bara någon minut. Sedan kommer kvittot – på total mängd koldioxidutsläpp och uppdelat på rörmaterial, fyllnadsmassor, beläggning, energi, transporter och avfall.

På NCC rekommenderar vi våra kunder att välja schaktfri ledningsförnyelse varje gång det är möjligt och det är det nästan alltid. Vi vill att fler ska förstå fördelarna och samtidigt lämna över ett ledningsnät i gott skick till kommande generationer. Tyvärr är det alltför få kommuner och ledningsägare som använder schaktfri ledningsförnyelse i dagsläget. Cirka 75 procent av investeringarna görs med ledningsförnyelse genom traditionell grävning och utbyte. Klimatkalkylatorn visar hur mycket bättre schaktfritt är ur klimatsynpunkt. Jag hoppas att den ska fungera som ögonöppnare.

Den 2 och 3 juli är jag i Almedalen, för att prata om VA-frågor, klimatssmart ledningsförnyelse och klimatberäkning. Låter det intressant? Hör av dig.

Du är också varmt välkommen till NCC:s seminarium Vi har världens renaste vatten – hur har vi det i morgon också?
Läs mer om NCC i Almedalen här.

Simon Åkerlund, affärsutvecklare för NoDig på NCC

Simon Åkerlund

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.