Så halverade vi utsläppen för nybyggda riksväg 51

Den 18 november 2019 öppnades den nya sträckan av riksväg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset i Örebroregionen. Genom ett antal olika åtgärder i tillverkningen har vi tagit fram en asfalt som ger 50% mindre utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Kunden, Trafikverket, lade som alltid stor vikt på hållbarhet i projektet, vilket också går helt i linje med NCC:s hållbarhetsarbete. Vi presenterade i ett tidigt skede våra hållbara erbjudanden vilket skapade en god relation och stort förtroende mellan oss. Avtalet med kunden gjorde det möjligt för oss att öka mängden återvunnen asfalt till 45% i produktionen utan att kompromissa med kvaliteten på slutprodukten.

Vi har genomfört ett antal åtgärder inom asfaltproduktionen för att minska klimatpåverkan:

  • NCC Green fuels®: Asfaltanläggningen i Örebro har konverterats från konventionell eldningsolja till biobränsle, vilket minskar koldioxidutsläppen.
  • Sänkt temperatur: Genom att använda en egenutvecklad och patenterad vattenskumningsteknik kunde man sänka temperaturen med 30°C i tillverkningen, vilket reducerar energiförbrukningen samt minskar utsläpp av koldioxid och kväveoxid.
  • Återvinning: Genom att optimera användningen av återvunnen asfalt (RAP) sparar vi på miljön och våra värdefulla naturresurser.

Mängden återvunnen asfalt påverkar i allmänhet sammansättningen i den nya asfalten, särskilt när det gäller mängden påfyllningsfraktion och hålrummet i det färdiga asfaltskiktet. Under åren har NCC arbetat med olika tekniker för att öka användningen av återvunnet material, både med utveckling på den faktiska anläggningen och med rutinerna för hantering av återvinning på plats. Vidare behövs nära kontakt mellan laboratoriet och asfaltanläggningens personal för att säkerställa att de producerade blandningarna uppfyller kundens tekniska krav.

Lägre miljöpåverkan med bibehållen kvalitet

Effekterna av de nämnda hållbarhetsåtgärderna har kunnat fastställas med hjälp av Trafikverkets LCA-verktyg EKA (Energi och koldioxid i asfaltproduktion), där man mätt hela kedjan från insatsmaterial till färdiga blandningar. Beräkningarna visar att de totala utsläppen av koldioxidekvivalenter från asfalt har minskat med 50% jämfört med ett traditionellt projekt med fossilt bränsle, högre produktionstemperatur och lägre mängder RAP.

Projektet visar tydligt att det är möjligt att avsevärt minska miljöpåverkan av asfalten och samtidigt hålla hög kvalitet.

Det är oerhört häftigt och jag är väldigt stolt över att vi tillsammans har åstadkommit en asfaltbeläggning med ett lågt koldioxidavtryck, men med samma höga kvalitet. Tack vare fint samarbete mellan olika delar av vår organisation har vi förbättrat och utvecklat hållbara och konkurrenskraftiga asfaltblandningar. Och vi vet att vi kan anamma samma teknik i andra asfaltrecept. Vi har skapat en schysstare yta, helt enkelt!

Kör försiktigt!

Pierre Larsson, Site Manager, Asphalt Paving East SE

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.