NCC vill ge alla världens viktigaste dryck

Ta ett glas ur köksskåpet. Fyll det med kallt vatten och håll upp det mot ljuset och drick lite av världens viktigaste dryck. Vi som kan hämta rent vatten ur en kran är privilegierade. Över 650 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten.

Ta ett glas ur köksskåpet. Fyll det med kallt vatten och håll upp det mot ljuset och drick lite av världens viktigaste dryck. Vi som kan hämta rent vatten ur en kran är privilegierade. Över 650 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten.

Rent vatten är grundläggande för ett samhälles välstånd. Det är avgörande för utbildning, sjukvård, hälsa, klimatanpassning, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Det är också en kvinnofråga eftersom det ofta är kvinnorna som hämtar vatten. De går då långa sträckor och drabbas av belastningsskador samt riskerar att utsättas för våldtäkt.

Vattenkrisen är därför det största globala hotet det kommande decenniet, skriver World Economic Forum i sin årliga rapport.

Vidden av vattnets betydelse är svår att ta in för oss som växt upp i ett industriland i Norden. I utvecklingsländerna dör det 900 barn under fem år varje dag. Varje dag! De dör av diarréer och andra sjukdomar som sprids med smutsigt vatten.

Därför har NCC inlett en ny typ av samarbete med barnrättsorganisationen UNICEF. Vi ska inte bara donera pengar, vi ska även bidra med vår kompetens för att utveckla lösningar kopplat till vatten, sanitet och hygien inom UNICEFs programområden.

Samtidigt vill vi passa på att lära oss mer om NCC:s eget vattenberoende. Till exempel för att minska riskerna att vattenbrist skapar materialbrist. Och att undvika att våra inköp av material skapar vattenbrist i den region det tillverkas.

Vår ambition är att bidra med innovationer. NCC är ett företag som under decennier utvecklat nya lösningar för ett hållbart och människovänligt samhälle. Vi är vana att lösa problem, vi gör det varje dag och med varje kund.

Nu vill vi vara med och lösa världens viktigaste problem: att senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Det är ett av de 17 delmålen för hållbar utveckling som ingår i dokumentet Agenda 2030. Värdens ledare har skrivit under dokumentet och förbundit sig att på 15 år utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Och att lösa klimatkrisen.

Utmaningen i detta är enorm. Men jag och mina 16 500 kollegor på NCC gillar utmaningar. Det är en central del av vår affär: att anta utmaningar och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Rent vatten till vartenda barn på planeten borde vara en självklarhet, men det är det inte. Därför utformar vi just nu tillsammans med UNICEF aktiviteter som tar vårt samarbete vidare från ord till handling.

Vi utvärderar geografiska områden och samarbetsformer där vi kan börja skapa konkreta förbättringar i människors liv. Samtidigt skaffar vi oss mer kunskap om vattnets betydelse för oss som byggföretag.

Samarbetet med UNICEF är ett exempel på hur vi jobbar. NCC är ett företag i ständig utveckling. Och morgondagens NCC börjar idag. Samtidigt behöver vi rekrytera talanger och nytänkare.

Så gillar du att anta utmaningar, att skapa samhällsvärden, vara kreativ, lösa problem och förbättra världen? Kom och jobba med oss på NCC!

/Christina Lindbäck, hållbarhetschef

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.