NCC samverkar för ett Fossilfritt Sverige – var med ni också!

Nu är NCC medlem i Fossilfritt Sverige och det var på tiden. Fossilfritt Sverige är en statlig utredning som regeringen tillsatte efter klimatmötet i Paris 2015 och som fungerar som en plattform för samverkan och dialog mellan mer än 300 olika aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Var med ni också!

Nu är NCC medlem i Fossilfritt Sverige och det var på tiden. Fossilfritt Sverige är en statlig utredning som regeringen tillsatte efter klimatmötet i Paris 2015 och som fungerar som en plattform för samverkan och dialog mellan mer än 300 olika aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Var med ni också!

Fossilfritt Sverige är en katalysator i det nationella arbetet mot att hela Sverige ska vara fossilfritt till 2045. Där samlas kommuner, regioner, företag, organisationer, föreningar, forskningsinstitut och andra aktörer som delar det målet och tror på att om vi arbetar tillsammans kommer vi bli bättre på att nå resultat.

Det tror jag stämmer. I en sådan här avgörande fråga är det otroligt viktigt att se bortom enbart det egna företaget och se den stora frågan. Under Fossilfritt Sveriges paraply kan vi olika aktörer träffas för meningsutbyte och inspiration genom workshops, seminarier och i samverkansgrupper.

För att nå målen låter Fossilfritt Sverige olika branscher själva ta fram sina egna färdplaner utifrån sina respektive förutsättningar. Hittills är bland annat betongbranschen, flygbranschen, stålbranschen och åkerinäringen – och byggbranschen igång. Redan i mars i år ska de första färdplanerna lämnas in till statsministern.

En viktig sak som vi på NCC och övriga medlemmar gjort är att vi har skickat in våra klimatmål till Fossilfritt Sverige. Att transparens är A och O i det här är så självklart att det inte ens behöver nämnas, men det handlar om mer än så. Att ”medlemmarna” i Fossilfritt Sverige och alla andra berörda aktörer visar sina klimatmål är en förutsättning för att alla berörda ska kunna ha överblick över utvecklingen mot fossilfrihet – i Sverige. Utan den överblicken är det mycket svårare för oss att nå våra gemensamma mål. Igen, vi måste lyfta blicken och se hela bilden!

Jag vill nu uppmana alla i byggbranschen (ja i andra branscher också): bli medlem i Fossilfritt Sverige och skicka in era klimatmål så att vi kan fortsätta att arbeta med mer samlad och ännu starkare kraft. Jag vänder mig inte minst till andra aktörer i byggkedjan, alla våra leverantörer och partner: gå med!

Jag nämnde ovan att Fossilfritt Sverige ofta anordnar olika seminarier och workshops för olika branschers färdplaner. Den 6 mars hålls ett seminarium specifikt om byggbranschen. Missa inte det! Läs mer och anmäl dig på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.