Krabbskal renar vattnet

Allt vatten som landar på E02 Centralens arbetsområde måste renas innan det släpps ut i Göta Älv. Projektet har några av de största vattenreningsanläggningarna i Sverige inom bygg- & anläggningsbranschen och vattnet renas på ett miljövänligt sätt med hjälp av krabbskal.

Allt vatten som landar på E02 Centralens arbetsområde måste renas innan det släpps ut i Göta Älv. Projektet har några av de största vattenreningsanläggningarna i Sverige inom bygg- & anläggningsbranschen och vattnet renas på ett miljövänligt sätt med hjälp av krabbskal.

För den som har en lång yrkeserfarenhet inom anläggningsbranschen kan det verka konstigt att vi ska hålla på med vattenrening. Men det har sina förklaringar. Projektet har otroligt tuffa miljökrav ställda på sig – mycket högre än alla andra projekt jag arbetat med. Vi får bara bygga E02 Centralen under förutsättning att vi följer kraven i miljödomen. Gör vi inte det så blir det ingen tunnel, helt krasst.

Marken vi bygger på är i vissa delar väldigt förorenad av tidigare verksamheter så det säger sig självt att vi inte kan släppa iväg vattnet från projektet utan att rena det först. Och det är en bra sak att vi renar vattnet, men det ställer otroligt höga krav på oss. En ordentlig infrastruktur för vattnet, gedigen rening och ett omfattande program för provtagning och analys av vattnet varje vecka är några av de saker som ska till.

Miljösmart vattenrening i flera steg

Vattnet som landar på vårt arbetsområde pumpas till vårt reningsverk som består av olika containers. Vattnet rinner mellan de olika containrarna som gradvis filtrerar bort smutspartiklar.

Huvudsteget innebär rening med hjälp av ämnet kitosan, vilket är lite speciellt eftersom det är en restprodukt från skaldjursindustrin. När vattnet forsar över ämnet bildas en geléaktig form som binder till sig smutspartiklar som därefter sjunker till botten. Vår underentreprenör Swedish Hydro hjälper oss med denna vattenreningsmetod, som innebär att endast en liten mängd kemikalier behövs, mycket mindre än vid konventionell vattenrening.

Vattnet pumpas sedan vidare genom ett antal sedimenteringscontainrar. I anläggningarna övervakas en del parametrar, som t.ex. konph-värde och grumlighet kontinuerligt/hela tiden.

Resultatet är vatten som är kristallklart, men vi renar det inte från bakterier så man kan bli sjuk om man dricker det. Men det är helt ofarligt att släppa ut i Göta Älv.

130 miljoner liter vatten på ett år

Mellan mars 2021 – februari 2022 renade vi totalt 130 miljoner liter vatten, det är 650 000 badkar. På ett år. Det är imponerande siffror. Jag är verkligen stolt över att vi gör en så bra insats kring vattenreningen på projektet. Vatten är ju vår viktigaste resurs, så vi får vara rädda om det.

Hälsningar från Göteborg!

Bilder: Malin Odepark-Larsson, Daniel Zorman

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.


  • Rolf Ahlström

    18 november, 2023 10:27

    Kan skicka in skiss över hur ett reningsverk ska byggas och fungera.Vem kan vara mottagare?