Hållbarhet

Klimatsmart hus gav ökad gemenskap

Egna odlingsytor, växthus på taket och nya tekniska lösningar. Möjligheten att på ett enkelt sätt leva mer hållbart var det främsta målet när Greenhouse Augustenborg byggdes av NCC. Nu har resultatet utvärderats i en forskningsstudie, som visar att huset gett de boende ökad livskvalitet och minskade klimatutsläpp.

Bygget av Greenhouse inleddes år 2014, och beställare var Malmös kommunala bostadsbolag, MKB. 2016 flyttade hyresgästerna in, och forskarna har följt 13 av dessa hushåll.

Grunden i bygget är en form av ”nudging” – att hjälpa hushållen att göra klimatsmarta val, utan att dessa kräver svåra omställningar i vardagen. Som hjälp finns bland annat inglasade balkonger särskilt anpassade för odling, lådcykelpool och solceller på taket som förser huset med grön el.

Huset är unikt i Sverige och ett lysande exempel på hur man med innovativ nyproduktion kan skapa nytt liv med tydlig inriktning – i detta fall grön sådan – i ett befintligt område.

Möjligheten att odla har visat sig vara den största succén, och har fått ännu fler positiva effekter än vad man ursprungligen räknat med. Alla hushåll i studien har odlat – och de har gjort det mer än vad de själva trodde från början. Odlingen har också gett överskott som lett till att grannar bytt grödor med varandra, vilket ökat gemenskapen i huset. Exempel på vad man odlat är örter och kryddor, sallad och olika sorters kål, tomater, gurka och squash.

Mer social samvaro

Beräkningar av hushållens totala koldioxidutsläpp visar att de minskade i samtliga hushåll, med mellan 26 och 45 procent. Det största skälet till denna minskning är att husen är byggda som passivhus. En tanke med Greenhouse Augustenborg var att de boende skulle kunna avläsa sitt eget hushålls energi- och vattenanvändning, och därigenom bli motiverade att minska förbrukningen. På grund av tekniska inkörsproblem hade detta ännu inte fått så stort genomslag. Däremot har den knapp som kan användas för att stänga av el och ventilation när man är ute använts flitigt av en del boende.

Även lådcyklarna, som kan användas för till exempel storhandling, lyfts fram som något väldigt positivt som många drar nytta av. Men det är än så länge få som aktivt har valt bort bil i och med det nya boendet, så där kan en väg framåt vara att stimulera ökad användning av den bilpool som finns i huset. En annan mycket positiv effekt är att Greenhouse Augustenborg bidragit till mer social samvaro och på så sätt ökad livskvalitet – de boende har exempelvis gått kurser tillsammans och har olika projekt inom huset som man kan engagera sig i.

”Vår slutsats är att Greenhouse bör ses som en lyckad satsning, där de boende trivs och bidrar på olika sätt till en minskad klimatpåverkan”, skriver forskarna i sin sammanfattning.

För oss på NCC är Augustenborg ett fantastiskt bra exempel på hur förtätning med nyproduktion med skarpt miljötänk kan lyfta ett helt område. Vi hoppas se fler av denna typ av projektutveckling av bostäder i befintliga områden!

Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida: https://www.ncc.se/vara-projekt/greenhouse-augustenborg/ och där finns också information om hur NCC arbetar med miljöcertifiering av byggnader. Läs hela forskningsrapporten: Boendemiljö för klimatsmart livsstil –
Madeleine Nobs
Chef Hållbar affärsutveckling
Läs mer om våra bloggare här

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!