Hållbar urbanisering – hur bidrar fastighetsbranschen?

Allt fler människor blir stadsbor och en hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att både vi och miljön ska må så bra som möjligt. Eftersom byggbranschen gör stort avtryck på jordens resurser måste vi även ta stort ansvar för hållbarhetsfrågan.

Allt fler människor blir stadsbor och en hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att både vi och miljön ska må så bra som möjligt. Eftersom byggbranschen gör stort avtryck på jordens resurser måste vi även ta stort ansvar för hållbarhetsfrågan.

Stadsutvecklingen går snabbt på många platser runt om i världen. I samband med den kraftiga urbaniseringen växer miljöbelastningen från städer. Enligt Världsnaturfonden står städer för omkring 75 procent av världens energiförbrukning och för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Trots att städer står inför stora problem, så som att infrastrukturen ofta byggts för länge sedan utan ekologisk hållbarhet högt på agendan, finns också positiva möjligheter.

Prioritera storstäder
Vi på NCC tror att städer spelar en avgörande roll i det miljöarbete som måste prioriteras världen över. I staden kan mänskliga behov mötas och smarta lösningar implementeras för att samtidigt minska det ekologiska fotavtrycket.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald i staden är en nyckelfråga i arbetet och grundläggande förutsättningar för att vi ska må bra. Den biologiska mångfalden påverkas direkt av städer rent fysiskt men också indirekt sett hur byggnader, infrastruktur och människor i städerna konsumerar material och energi.

Hur mycket energi som används har stor inverkan och detta är en fråga där vi som fastighetsutvecklare kan, och vill, vara med och påverka. En del i detta är såklart vår egen klimatpåverkan som kontinuerligt ska minska och energianvändningen ska vara förnyelsebar. Våra egna hållbarhetsmål handlar om ökad användning av processer, produkter och tjänster som genererar noll eller låga koldioxidutsläpp. Där har vi tagit fram ett ambitiöst ramverk som utgör kärnan i vårt hållbarhetsarbete.

Ur ett större perspektiv kan vi påverka genom att utveckla byggnader med låg energianvändning. När vi bygger kommersiella fastigheter som kontor, köpcentrum och lagerlokaler väljer vi att arbeta med det ledande miljöcertifieringssystemet BREEAM för att objektivt kunna kvalitetssäkra vårt arbete.

Att vårt arbete redan gett resultat visades nyligen då vi hamnade i topp på Handelshögskolans lista över företag som inte bara pratar hållbarhet, utan även gör hållbart.

Vi vet vikten av att byggbranschen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Att hamna i topp i en sådan här studie motiverar oss att fortsätta ha hållbarhet högt på agendan.

Hälsningar,
Hans Dahlin, Hållbarhetsansvarig på NCC Property Development

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.