Finansbranschen redo att investera grönt

Det verkar vara ett trendbrott. För första gången är efterfrågan på gröna projekt att investera i större än utbudet av sådana hållbara projekt. Finansbranschen är nu sugen på att satsa pengar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det verkar vara ett trendbrott. För första gången är efterfrågan på gröna projekt att investera i större än utbudet av sådana hållbara projekt. Finansbranschen är nu sugen på att satsa pengar i omställningen till ett hållbart samhälle.

Den slutsatsen drar Johan Florén (se bild), chef för kommunikation och ägarstyrning på Sjunde AP-fonden. Fonden förvaltar och investerar en dryg fjärdedel av svenskarnas premiepensionskapital.

Han berättar detta under seminariet Framtidsforum som Sjunde AP-fonden arrangerade nyligen. Jag satt med i diskussionspanelen tillsammans med Sarah McPhee, före detta vd på SPP, och Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt. Även finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund var där. Och han ser samma samhällstrend: Miljörörelsen har gått ifrån problemfixering till att fokusera på möjligheter och affärsnytta. Samma inställning ser han också hos företagen. Hållbarhet och affärsnytta kopplas samman. Näringslivet är redo för mindre snack och definitivt redo för mer verkstad.

Men den jämförelsevis snabba omställning till hållbar utveckling och låg klimatpåverkan som samhället står inför kan skaka om de ekomiska systemen. Företag som har sina huvudinvesteringar kopplade till olja, kol och fossil naturgas riskerar att slås ut.

Därför har Finansinspektionen fått i uppdrag av regeringen att titta på hur klimatfrågan påverkar det finansiella klimatet. Till exempel hur investeringsviljan i olika branscher påverkas av ökad risk för extremt väder som översvämningar och stormar. Rapporten publiceras den 7 mars på Finansinspektionen.se.

För att underlätta samhällets övergång till hållbar utveckling behövs det också fler verktyg för gröna investeringar. Befintliga exempel på sådana är Gröna obligationer och Gröna index, som hjälper investerare att placera pengar i hållbara projekt.

Alla var överens under seminariet om att finansbranschen är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. För att mobilisera mer kapital kan regeringen behöva analysera AP-fondernas möjligheter att investera i olika omställningsprojekt. Vi behöver också undersöka möjligheten att följa Englands exempel med en grön investeringsbank, tyckte några i publiken under samtalet med Per Bolund.

Jag lämnade seminariet inspirerad och hoppfull. Många krafter drar åt samma håll. På NCC är vi verkligen taggade och redo att bygga ett hållbart samhälle. Och nu får vi välkommet sällskap när våra investerare tar klivet ombord på det gröna tåget.

Christina Lindbäck

Foto: pressbild Johan Florén, Sjunde AP-fonden

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.