El är en väg framåt

Sammantaget står byggsektorn och transportsektorn i Sverige för mer än hälften av landets fossilbränsleutsläpp. Det är alltså två sektorer som står inför många utmaningar på vägen mot ett fossilfritt Sverige och som behöver samarbeta. Glädjande nog pågår en lång rad initiativ för att komma till rätta med problematiken. Ett sätt är att elektrifiera våra vägar.

Sammantaget står byggsektorn och transportsektorn i Sverige för mer än hälften av landets fossilbränsleutsläpp. Det är alltså två sektorer som står inför många utmaningar på vägen mot ett fossilfritt Sverige och som behöver samarbeta. Glädjande nog pågår en lång rad initiativ för att komma till rätta med problematiken. Ett sätt är att elektrifiera våra vägar.

Jag hade före semestern nöjet att få moderera vid den internationella konferensen Electric Road Systems Conference 2018, där forskare och praktiker från olika länder presenterade hur man utvecklar sin infrastruktur för att möta behovet av nya transportmodeller fria från fossila bränslen. Det stora antalet konferensdeltagare visar på hur stort intresset är för elvägar runt om i hela världen och parallellt pågår en massa olika testverksamheter i alla världens hörn.

Konferensen hölls ute vid Arlanda och anledningen till det är att där kör världens första från marken eldrivna lastbil – på allmän väg. På en helt vanlig väg har NCC installerat en två kilometer lång elskena i asfalten som driver en riktig lastbil. eRoadArlanda är namnet på projektet som fått stor uppmärksamhet världen över och genomförs av NCC i samverkan med Elways, KTH, Postnord, Vattenfall med flera. Vägen fungerar så att en så kallad avtagare undertill på fordonet har kontakt med skenan i marken och på så vis kan ström hela tiden tillföras och lastbilen klarar sig med ett litet batteri. Ett studiebesök på banan var en av konferensens höjdpunkter.

Parallellt med eRoadArlanda pågår ett annat projekt utanför Sandviken där bland andra Siemens, SSAB, Scania och Sandvik testat lastbilstrafik som drivs med el från ledningar i luften, liknande hur våra tåg drivs idag. Dessutom har regeringen och Trafikverket startat upphandling av ytterligare alternativa elvägsprojekt för att verkligen gå till botten med vilken lösning som är den bästa. såväl infrastrukturminister Tomas Eneroth som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon menade, vid invigningen av eRoadArlanda, att elvägar kommer vara verklighet inom tio år.

NCC ser vi förstås affärsmöjligheter i det här på sikt. Men med mina hållbarhetsglasögon på vill jag ha en öppen hållning och välkomnar alla bra förslag på hur vi kan begränsa och i förlängningen drastiskt minska fossilberoendet inom transportsektorn. I Parisavtalet förbinder vi oss att skapa en framtid som är klimatneutral. Den spännande frågan är hur vi ska ta oss dit? Kanske är elskenor i marken en av vägarna vi ska ta?

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.