I det hållbara samhället är avfall en resurs

Städernas avfall har stora möjligheter att bli en resurs istället för ett problem. Det var en tydlig slutsats under en förmiddag med seminarier och diskussion i Dome of Visions i Stockholm.

Städernas avfall har stora möjligheter att bli en resurs istället för ett problem. Det var en tydlig slutsats under en förmiddag med seminarier och diskussion i Dome of Visions i Stockholm.

Emma Strömberg och Susanna Wold, båda forskare och docenter på KTH, höll föredrag. Det gjorde även Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon berättade att ett ökande antal privatpersoner ser det som självklart att sortera sopor i hemmet så att materialet återvinns.

Men även om sorteringen ökar till 100 procent har vi inte löst avfallsproblemet. För sammansatta produkter, som exempelvis mobiltelefoner och datorer, går inte att återvinna till 100 procent. Viktiga material lämnar kretsloppet och hamnar på en slagghög.

Återvinning av plast är en annan stor utmaning. Det är inte lätt att hitta lämpliga produkter att tillverka av den återvunna plasten. Dessutom gäller det att välja rätt plast till rätt produkt eftersom olika plaster åldras olika fort, berättar Åsa Stenmarck.

Därför är det viktigt att använda produkter så länge som möjligt. Då minskar det inflöde av material till staden som sedan ska sorteras och återvinnas. Att använda en mobiltelefon ett år längre gör stor skillnad. Särskilt med tanke på att själva tillverkningen av en mobil skapar i genomsnitt 86 kilo avfall.

På NCC sorterar och återvinner vi nu 88 procent av vårt byggavfall. Och vi återvinner asfalt genom att blanda in i genomsnitt 18 procent gammal asfalt när vi tillverkar ny.

För att öka byggbranschens avfallssortering och återvinning har vi startat avdelningen NCC Recycling. Det är ett växande antal anläggningar som vi bygger upp i de nordiska länderna. Anläggningarna kan hämta eller ta emot material från vår egen verksamhet och från andra företag inom bygg- och anläggningsbranschen.

På NCC sorterar och återvinner vi nu 88 procent av vårt byggavfall.

NCC Recycling har som mål att sluta kretslopp genom att utveckla lösningar som återför material i nya produkter. För i det långsiktigt hållbara samhälle vi vill vara med och bygga är avfall självklart en resurs.

Christina Lindbäck

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.