Spännande samtal om cykelvägar, bostäder, sjukhus och mångfald på årets Kvalitetsmässa

Bostadsbrist eller bostadsbubbla? Hur får vi fler cykelvägar snabbare och mer vård för skattepengarna? Följ med NCC i superaktuella debatter på årets Kvalitetsmässa i Göteborg.

Bostadsbrist eller bostadsbubbla? Hur får vi fler cykelvägar snabbare och mer vård för skattepengarna? Följ med NCC i superaktuella debatter på årets Kvalitetsmässa i Göteborg.

Vad är Kvalitetsmässan kanske någon undrar? Här samlas knappt 8 000 personer från landets kommuner och landsting för att diskutera och debattera sina verksamheter och hur de kan utvecklas. Även partiledare och rikspolitiker är frekventa deltagare i denna jättelika ”benchmarking mässa” i Göteborg.

Som en av Sveriges största leverantörer till offentlig sektor vill NCC naturligtvis delta i samtalen kring de frågor som kommuner och landsting värderar högst. Fokus ligger på samverkan och upphandling – hur vi tillsammans kan skapa mer värde för skattebetalarna.

I fyra programpunkter kan man möta NCC tillsammans med företrädare för stat, kommun och landsting. Alla ämnen är högintressanta i samhällsdebatten och för våra kunder inom den offentliga sektorn.

Bostäder:
I ett seminarium med bostadsminister Peter Eriksson diskuterar NCC Buildings sverigechef Henrik Landelius bland annat hur vi kan bygga fler bostäder för vanligt folk. Och frågan om vi har en bostadsbubbla eller inte kommer alldeles säkert upp.
Läs mer om seminariet:”Bostadsbristen hämmar utveckling”  

Cykelvägar:
Cyklandet ökar explosionsartat, men utbyggnaden av vägar för cyklisterna går för långsamt. Hur kan kommuner och entreprenörer samarbeta för att snabba på utbyggnaden? Hans Säll och Henrik Lövgren från NCC Infrastructure leder ett seminarium med bland annat Daniel Hellden (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.
Läs mer om seminariet: ”Cykeln – Svaret på städernas hållbarhetsutmaningar”

Nya sjukhus:
I ett lunchseminarium diskuterar NCC:s Henrik Landelius, Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek och regiondirektör Ann-Sofi Lodin hur man kan få ”Mer vård för pengarna” genom att samverka i tidiga skeden när sjukhus ska upphandlas.
Läs mer om seminariet: ”Mer vård för pengarna”

Mångfald:
Det ska finnas plats för alla i byggbranschen. Mycket görs redan idag för att öka mångfalden, men tillsammans med offentliga kunder kan branschen bli bättre. Lunchseminariet leds av Henrik Lövgren och Pia Syrén från NCC Infrastructure.
Läs mer om seminariet: ”Mångfald i byggbranschen – ett gemensamt ansvar”

Intresserad av att gå på kvalitetsmässan? Anmäl dig här.

Ulf Thorné
Kommunikationschef
NCC Building

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.