Social hållbarhet utmaning för stadsutveckling i Göteborg

Som miljonstad står Göteborg inför utmaningar kring social hållbarhet. Ökad urbanisering höjer kraven ytterligare men hur kan vi som stadsutvecklare möta dem? Johanna Hult-Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development, berättar om vårt arbete.

Som miljonstad står Göteborg inför utmaningar kring social hållbarhet. Ökad urbanisering höjer kraven ytterligare men hur kan vi som stadsutvecklare möta dem? Johanna Hult-Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development, berättar om vårt arbete.

I dag är dryga 250 miljoner människor i ständig rörelse världen över. Orsakerna är många, vissa gör det frivilligt och andra har inget val. Totalt beräknas en miljard människor vara immigranter i någon grad. År 2030 kommer två tredjedelar av jordens befolkning att bo i städer – och det är här som spänningar från urbaniseringen byggs upp.

Urbanisering och digitalisering ställer krav på våra städer

Urbaniseringen skapar utmaningar i städerna i form av ojämlik hälsa, och den medför även ett stort tryck på infrastruktur och resurser. Men samtidigt skapar den stora möjligheter att hitta nya vägar till social och ekonomisk utveckling och mer hållbara levnads- och arbetsvillkor. I Sverige ser vi en stark efterfrågan på nya bostäder i alla våra större städer och en hårdnad kamp om spetskompetens. Rekryterare behöver kunna locka framtidens eftertraktade kompetenser till Göteborg och andra städer i Sverige och staden måste då kunna tåla konkurrensen med städer som New York, Sidney, Paris och Beijing. Då är trygghet, livsbalans och hälsa viktigt för levnadsstandarden.

Ett begrepp som ofta hörs är blandstad. En stad med dag- och kvällsbefolkning, liv och rörelse är ofta en blandad och trygg stad. Därför vill vi ha en mix av bostäder, arbetsplatser, service, handel, kultur och möjligheter till rekreation, som lever över dygnets alla timmar. En socialt hållbar stad har inga barriärer, vare sig de är mentala eller fysiska.

Bild ovanifrån på människor som passerar ett större övergångsställe.

Hållbarhet och flexibilitet från dag ett

NCC bygger allt från bostäder, arbetsplatser, sjukhus och skolor till vägar, hamnar och järnvägar. Det ger oss ett helhetsperspektiv som vi har stor nytta av när det gäller dagens stadsutveckling. Eftersom vi inte är fastighetsförvaltare behöver vi se till att hållbarheten är inbyggd från början i våra byggnader och kvarter för att vi ska få en hållbar stad. Vi måste tänka på vad som håller över tid eftersom det vi lämnar efter oss ska stå i 50–100 år.

Vi har utvecklat en verktygslåda med olika praktiska lösningar för att skapa hållbara stadsdelar. En sådan är konceptet Street Smart by NCC som får ögonhöjdsstaden att leva från start. Det kan ofta ta många år innan köpkraften har utvecklats i en ny stadsdel eller ett nytt område, men gatuplan måste fungera tryggt och tillgängligt från dag ett. Först måste det finnas boende och arbetande på plats, men så småningom kommer det finnas efterfrågan på mer handel och med Street smart-konceptet kan vi ställa om fastigheters bottenvåningar till handel efter hand som kundunderlaget utvecklats. Till exempel kan vi fylla en bottenvåning med en arkitektstudio de första tio åren, för att sedan ställa om till handelsyta. På så sätt finns en inbyggd flexibilitet där fastigheten kan följa med i utvecklingen, i stället för att den behöver byggas om för att passa de nya behoven. Det är ansvarsfullt byggande.

Vi arbetar också med vad vi tror är världens första Hållbara hyresavtal i våra kommersiella utvecklingsprojekt. Avtalen ser till miljöaspekter, vilket vi redan jobbat med i nästan tio år, men det som är unikt är att vi kopplar på även de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna. Det är en checklista där vi hjälper våra hyresgäster att utvecklas inom hållbarhet. Bland annat ställer det krav på integration, jämlikhet och hälsa hos de som arbetar i fastigheten. Detta är ett sätt att förändra vår bransch och ju fler branschkollegor vi får med oss, desto bättre blir våra städer.

Samarbete är avgörande för en hållbar stad och vi prioriterar en tät dialog med näringslivet, forskare, politiker och övriga samhällsaktörer.

Lyssna gärna på avsnittet i Stadspodden om framtidens stad och utvecklingen av hållbara städer. Här diskuterar jag tillsammans med Ulf Kamne, kommunalråd (MP) Göteborgs stad och Mikael Bergqvist, student och hållbarhetsambassadör på Chalmers hur just samarbetet mellan stad-näringsliv-akademi kan bidra till hållbar stadsutveckling.

Samverkan och tät dialog gör mig väldigt hoppfull inför framtiden.

/Johanna Hult-Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development AB

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.