Skolans betydelse för barnens hälsa – och höstlovstips för ökad rörelse

När jag skriver det här har löven gulnat och höstlovet, då våra barn är lediga från skolan, närmar sig med stormsteg. Handen på hjärtat du som är förälder, hur mycket rör sig dina barn under höstlovsveckan?

Vi förlitar oss till stor del på skolan när det gäller att få barnen i rörelse – och det är ju rimligt, barnen befinner sig där halva sin vakna tid. Således är det en god nyhet att Skolverket och regeringen beslutat öka idrottsundervisningen med 100 timmar för grundskolan. Den dåliga nyheten är att det inte spelar så stor roll så länge barnen inte rör sig resten av dagen.

Läget är alarmerande när endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till WHO:s rekommendation om minst en timmes fysisk aktivitet om dagen. Mellan olika socioekonomiska grupper i samhället är skillnaden dessutom stor, där barn från socioekonomiskt privilegierade familjer oftare deltar i den organiserade idrotten.

Att bygga skolor som främjar hälsa

NCC är ett samhällsbyggande företag och det vi gör påverkar människors vardag, inte bara idag utan för decennier framåt. Särskilt viktigt är detta när vi bygger skolor. Behovet av en god lärmiljö och skolor där barn och unga mår bra är avgörande. På NCC jobbar vi därför hårt med att sätta frågan om skolornas betydelse för barn och ungdomars rörelse och hälsa på agendan. Som ett led i det tog vi chansen att lyfta frågan på bygg- och fastighetskonferensen Business Arena nu i september. Inom ramen för Stadspodden bjöd vi in tidigare friidrottsstjärnan Carolina Klüft, som nu är verksamhetsledare för Generation Pep, Kristin Ekblom som leder regeringsuppdraget ”Rörelsesatsning i skolan” hos Riksidrottsförbundet och barnläkaren tillika vice ordföranden i Svenska Läkaresällskapet Tobias Alfvén. Tillsammans hade vi ett samtal om skolfastigheternas betydelse för barnens hälsa.

Tobias berättade att det numera finns tydliga forskningsresultat som stödjer kopplingen mellan rörelse och studieresultat, vilket ju känns tryggt. Sedan är ju stillasittandet farligt på flera sätt, inte minst för att det skapar en dålig vana som kan hänga med hela livet. Vänder man på det blir det mer positivt: rörelse i skolan kan skapa en god vana för resten av livet!

Därför är det så viktigt att kommunerna planerar ordentligt för skolor. Tyvärr visar det sig att så inte alltid sker, vilket jag och Henrik Landelius skrev om på SvD Brännpunkt för några veckor sedan. Kommunpolitiker vittnar om att skolan ”slängs in” sist i stadsplaneringen. Boverket pekar på samma problem i en rapport från maj i år.

Felaktig planering runt skolorna leder också till det kända fenomenet med föräldrar som skjutsar barnen med bil. Jag har förståelse för det eftersom vi alla vill att våra barn ska komma fram säkert. Den upplevda tryggheten måste bli bättre, då kan barnen cykla till skolan igen – något som minskat ordentligt under de senaste decennierna.

Tips på rörelse i vardagen

I podcasten fick vi några bra tips om hur vi kan bli bättre på att aktivera barnen i vardagen också.

  • Kristin Ekblom tipsade om ”gå-fotboll”, dvs. att spela fotboll utan att springa. Något som nog kan passa de flesta av oss.
  • Carolina Klüfts inspel var att sätta äggklockan så att vi bryter stillasittandet då och då för rörelse.
  • Tobias Alfvén berättade om hur både han och grannarna börjat delta i barnens lekar på gården.
  • Mitt eget tips är att promenera, upptäcka världen tillsammans med barnen. De kan gå längre sträckor än man tror, det gäller bara att ha roligt samtidigt. Det får bli mitt bidrag till barnens rörelse på höstlovet!

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.