Sista planterade trädet – en riktig milstolpe

Förra veckan planterade vi det sista trädet längs Östra Promenaden. Vilken milstolpe! Om allt går som det ska kommer den förnyade Östra Promenaden vara helt klar i december i år men redan den 4 juni i år släpps trafiken på i Södra Promenaden och i Gustaf Adolfsplan samt ut mot Söderköpingsvägen.

Norrköpings promenader är som en del av stadens DNA. Men de är inte bara profilerande för Norrköping utan de är viktiga för människors framfart. Nu har Östra promenaden varit avstängd en längre tid men snart kommer den kunna användas igen.

Kännetecknande för promenaderna är träden. Tidigare har 162 stycken vackra lindar prytt Östra Promenaden. Dem har vi ersatt med 190 stycken nya. Eller nya och nya, de är faktiskt sticklingar från de gamla lindarna som fått stå i växa till sig i hela 26 år. De vägde nu cirka 1,8 ton styck och är upp till åtta meter höga. Men visst är det fantastiskt att promenadens historia får leva vidare i de nya träd som vi planterat? De nya träden planteras på exakt samma plats som de ursprungliga lindarna som sattes 1881 då promenaden anlades.

Vi har varit väldigt noggranna i planeringen av trädplanteringen. Trädexperter har varit med för att ta fram bästa lösningen för plantering och skötsel. Bevattning kommer nu att vara 200 liter per vecka utanför den så kallade rotklumpen, plus att det sitter två vattensäckar på rotklumpen som inrymmer vatten med växtnäring i. Så ska det vara under hela växtsäsongen och i tre år framåt.

Östra Promenaden är en 550 meter lång allé som utgör kärnan i en närmare två kilometer lång sträcka med bilväg, cykelbanor, gångvägar och spårvägar. Förnyelsen av promenaden syftar till att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken men också att göra det lättare för gång- och cykeltrafikanter. Med den nyplanterade allén blir också ännu mer parklikt, det gillar vi.

Ett skäl till att promenaden görs om är att omfattande ledningsförläggningar och en ökad trafikbelastning med tiden har skapat en ogynnsam miljö för befintliga träd och de har successivt blivit mer och mer negativt påverkade. Nu har vi skapat en miljö där träden kommer att kunna växa i många år framåt.

Det här är ett väldigt roligt projekt att få arbeta med. Vi är ett tjugotal, inräknat både yrkesmedarbetare och tjänstemän, som jobbar i projektet och alla ger järnet. Inte minst är det tillfredsställande att få jobba i partnering. Beställaren har oftast tre eller fyra medarbetare på plats på projektkontoret och jag upplever verkligen att vi arbetar tillsammans och mot samma mål.

Att vi arbetar med ett projekt som berör alla i Norrköping spelar förstås också in – det känns bra att göra något som kommer göra tillvaron bättre för människor som bor här.

//Julia Ander

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.