Så kan logistiken tjäna stadsutvecklingen

Stadsutveckling är ett komplext ämne och alla funktioner ska tas tillvara på. Logistiklösningar är avgörande i stadsbilden, och därför är det viktigt att de är med från början i ett stadsutvecklingsprojekt. NCC Property Development Region Väst har varit och besökt ett spännande projekt i Paris.

Stadsutveckling är ett komplext ämne och alla funktioner ska tas tillvara på. Logistiklösningar är avgörande i stadsbilden, och därför är det viktigt att de är med från början i ett stadsutvecklingsprojekt. NCC Property Development Region Väst har varit och besökt ett spännande projekt i Paris.

I det 17:e distriktet i Paris ligger Clichy-Batignolles, ett ambitiöst ekodistriktsprojekt som har många smarta lösningar att inspireras av. Clichy-Batignolles använder sig av mark som tidigare använts för logistik av olika slag. Ett av målen för projektet är att förtäta det urbana nätet och bygga ihop urbana områden som länge har varit separerade av järnvägen som går i området. Man satsar på att göra området blandat; både boende och arbetande ska få sin del. Projektet beräknas stå färdigt år 2020.

Uppdaterad logistik ger minskade utsläpp
En viktig del i projektet är att minska lastbilstrafiken i Paris. Enligt den franska energi- och miljömyndigheten Ademe, genererar en Parisbo varje år nära 470 kilo avfall som samlas in och transporteras främst på vägar. Och enligt byrån Apur, levererar 100 000 fordon varje dag varor i Paris, och lastbilar och lättare trafikfordon står för 40 procent av kväveoxidutsläppen.

I Clichy-Batignolles samlas allt hushållsavfall (med undantag av glas och större föremål) in automatiskt genom ett pneumatiskt nätverk under jord, det första i sitt slag i Paris. Systemet kommer minska behovet av avfallshanteringsfordon och sopcontainrar på offentliga platser. Dessutom är byggnaderna i ekodistriktet utrustade med självtömmande soptunnor som ersätter de gamla soptunnorna.

Lösningarna resulterar i mindre trafik, lägre ljudnivåer, högre luftkvalitet och lägre växthusgasutsläpp. Alla bostäder och offentliga lokaler är anslutna till nätverket. Avfallet förs till en uppsamlingsstation i området, där det sorteras. Endast tre eller fyra lastbilar behövs varje vecka för att ta hand om avfallet, vilket är en transportbesparing på 1 872 kilometer varje år.

I området ligger också ett fraktcenter i anslutning till järnvägen, vilket möjliggör miljövänliga leveranser av färskvaror till Paris. Från detta fraktcentrum transporteras varor och livsmedel med eldrivna godsfordon som är avgasfria och tysta, vilket gör att de kan köra nattetid. Själva fraktcentret har ett grönskande tak, solpaneler och hyser inte bara logistik, utan har också 1 000 arbetsplatser som har utblick över byggnadens innergård.


Applicerar internationell stadsutveckling i Sverige

Projekt som Clichy-Batignolles inspirerar och för vårt projekt i Frihamnen i Göteborg är det viktigt att tänka nytt. I ett samarbete mellan näringsliv och forskning vill Göteborgs stad utveckla nya lösningar för transport av människor och varor i Frihamnen. Projektet heter DenCity och syftar till att förtäta staden på ett strategiskt sätt som gynnar både miljön och människor.

En spännande lösning är att transportera gods och avfall på vatten, något som kan ersätta fem godsbilar och minst två sopbilar per dag. Som i Clichy-Batignolles, kommer eldrivna godsfordon göra att leveranserna blir tysta och avgasfria, och kan ske på nätter, vilket minskar trängseln i stadsdelen på dagarna. Det är sådana här logistiklösningar som skapar en mer hållbar framtid för våra städer, och besöket i Clichy-Batignolles har gett oss mycket inspiration för framtida lösningar.

/Soumia El Ghazouani, biträdande fastighetsutvecklare, NCC Property Development

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.