Så här klarar vi Sveriges framtida dricksvattenförsörjning

Många tar tillgången på vatten för given, vatten finns ju i kranen. Det är först när det blir problem och man inte kan använda vattnet som man är van vid som man inser hur viktigt det är. Bara 3 procent av allt vatten är drickbart och det bildas inget nytt. Vi använder samma vatten om och om igen, och klimatförändringen påverkar också tillgången. Hur säkrar vi vattentillgången? En lösning finns på Gotland.

Klimatförändringarna som sker nu påverkar vattnet och vår tillgång till det. Extrema väderförhållanden som uppstår i den globala uppvärmningens fotspår gör att mängden vatten blir mindre, att tillgången på vatten blir oförutsägbar och vattnet blir mer nedsmutsat – eller en kombination av alla tre.

I och med att klimatfrågan har fått den uppmärksamhet den förtjänar, har också medvetenheten om att vatten är en värdefull resurs blivit större. Både medborgare, näringsliv och politik inser att vatten är en gemensam resurs som vi ska värna om.

Hitta nya sätt att säkra tillgången

Men det räcker inte att värna om det vi har. Vi måste också hitta nya sätt att säkra vår tillgång till rent vatten. Exempelvis kan det göras genom att rena avloppsvatten. Det går utmärkt att göra med toppkvalitet. Ett annat sätt är att rena saltvatten. Det har region Gotland satsat på och tillsammans har vi byggt ett vattenverk som ska avsalta bräckt vatten från Östersjön. Vattenverket är byggt i Kvarnåkershamn på sydvästra Gotland och invigdes i augusti sommaren 2019.

En bakgrund till beslutet om att göra dricksvatten av havsvatten på Gotland är att dricksvattenläget är allvarligt. Det finns få naturliga vattenkällor som ytvatten eller grundvatten på ön. Det har inneburit att region Gotland beslutat att inte låta några nya fastigheter koppla upp sig på vattenledningarna. Varken etableringar av industrier eller nya bygglov har kunnat beviljas, det har rått bevattningsförbud under stora delar av året och krav på stor sparsamhet kring det vatten som finns.

Podcast om vattenfrågan

Förra sommaren spelade vi in en podd på bräckvattenverket där pratar vi om syftet med vattenverket och vattenfrågan i stort. Ett mycket intressant samtal väl värt att lyssna på – det kan du göra här.

Faktaruta om podden

”I detta avsnitt av Stadspodden samtalar vi kring den stora och viktiga frågan om vår tillgång till rent dricksvatten i hela Sverige. Vi gör det på plats i Södra Gotlands Bräckvattenverk tillsammans med: Susanne Bjergegaard Pettersson, VA-chef Region Gotland, Karl-Johan Boberg (C), Ordf Tekniska nämnden Region Gotland, Per Johanson, affärschef NCC Vatten och Miljöteknik och Hanna Westeren (S), riksdagsledamot och talesperson för miljöfrågor.”

 

Vänliga hälsningar
//Per Johansson, teknisk doktor och affärschef NCC Infrastructure, vatten- och miljöteknik

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.