Resan mot nollpunkten– hur ska vi lyckas med utmaningen?

Senast år 2021 ska alla nya byggnader vara så kallade näranollenergihus (så kallade NNE-hus). Vad behöver göras för att målet ska uppnås? Det är en av flera viktiga frågor NCC tar upp under Almedalsveckan.

Om drygt fem år ska all nyproduktion och alla större renoveringar leda till hus som behöver använda mycket lite köpt energi. Kraven finns i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och är en stor utmaning för hela den europeiska bygg- och fastighetsbranschen.

– Det här lyfter energifrågan på byggbranschens dagordning och är en av de framtidsfrågor vi diskuterar under Almedalsveckan, säger Ingegerd Simonsson, vice vd på NCC Construction Sverige.

Syftet med EU-direktivet är att energieffektivisera samhället så att fossil energi som påverkar klimatet negativt kan avvecklas. I ett energieffektivt samhälle räcker den förnybara energin från sol-, vind- och vattenkraft till mer.

– Jag ser fram emot att ta del av tankar och kunskap om energi, livscykelkostnader, driftsekonomi med mera och på plats i Almedalen, fortsätter Ingegerd Simonsson.

NCC har redan börjat resan mot NNE-hus. Mer än vart annat hus vi byggde år 2014 projekterades rejält snålaren än energikraven i Boverkets byggregler (i genomsnitt 27 procent). När energianvändningen i de färdiga husen mättes framgick det att NCC byggt mer energisnålt än avtalat i nästan 80 procent av projekten.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.