Utblick

Resan mot nollpunkten– hur ska vi lyckas med utmaningen?

Om drygt fem år ska all nyproduktion och alla större renoveringar leda till hus som behöver använda mycket lite köpt energi. Kraven finns i EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och är en stor utmaning för hela den europeiska bygg- och fastighetsbranschen.

– Det här lyfter energifrågan på byggbranschens dagordning och är en av de framtidsfrågor vi diskuterar under Almedalsveckan, säger Ingegerd Simonsson, vice vd på NCC Construction Sverige.

Syftet med EU-direktivet är att energieffektivisera samhället så att fossil energi som påverkar klimatet negativt kan avvecklas. I ett energieffektivt samhälle räcker den förnybara energin från sol-, vind- och vattenkraft till mer.

– Jag ser fram emot att ta del av tankar och kunskap om energi, livscykelkostnader, driftsekonomi med mera och på plats i Almedalen, fortsätter Ingegerd Simonsson.

NCC har redan börjat resan mot NNE-hus. Mer än vart annat hus vi byggde år 2014 projekterades rejält snålaren än energikraven i Boverkets byggregler (i genomsnitt 27 procent). När energianvändningen i de färdiga husen mättes framgick det att NCC byggt mer energisnålt än avtalat i nästan 80 procent av projekten.

Åsa Thoft

Bäste besökare!

Vi vill gärna veta vad du tycker du om innehållet i våra digitala kanaler, så i samarbete Demoskop genomför vi en undersökning kring det. Vi är väldigt tacksamma om du vill dela med dig av dina tankar genom att klicka på ”Delta” nedan.

Delta Delta inte

Stort tack på förhand!