Regeringen är ute och cyklar

Cykelseminarium med infrastrukturminister Anna Johansson (S) som vill öka forskning och innovation kring cykling, Niclas Malmberg (MP) ny vinnare bland riksdagspolitikerna i matematik och kloka insikter från Madeleine Nobs på NCC i seminarium med kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) om hur vi renoverar miljonprogrammen på ett hållbart sätt. Torsdagen blev en ministertung dag för NCC i Almedalen med tema hållbar framtid.

Cykelseminarium med infrastrukturminister Anna Johansson (S) som vill öka forskning och innovation kring cykling, Niclas Malmberg (MP) ny vinnare bland riksdagspolitikerna i matematik och kloka insikter från Madeleine Nobs på NCC i seminarium med kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och miljöminister Karolina Skog (MP) om hur vi renoverar miljonprogrammen på ett hållbart sätt. Torsdagen blev en ministertung dag för NCC i Almedalen med tema hållbar framtid.

Dagens första nyhet handlade vem som är bäst bland riksdagspolitikerna på matematik. Under våren har Mattecentrum och NCC bjudit in alla riksdagspartiers utbildningspolitiska talespersoner till att göra ett mattequiz för att testa sina kunskaper i matematik. Quizet baseras på tidigare nationella prov i matematik på grund- och gymnasienivå vilket gör att det är nära förankrat med Sveriges elevers verklighet. Vinnaren, Niclas Malmberg (MP), hade alla rätt på quizet.

Bättre kunskaper bland unga är en viktig del i arbetet med integration. Det framkom när Mattecentrums generalsekreterare Karolina Lisslö, Svante Hagman chef för NCC Infrastructure diskuterade i Domen och ett bra exempel är Migrationsverket i Luleå där navet för ungdomarnas räknestuga var asylboendet.

Att det kan vara bra att regeringen är ute och cyklar konstaterade Svante Hagman på NCC:s fullsatta seminarium om regeringens första nationella cykelstrategi.
Infrastrukturminister Anna Johansson lovade ökade satsning på innovation och forskning kring cykling som transportmedel. Hon vill däremot inte inrätta en ny statlig cykelmyndighet utan det ska Trafikverket sköta. Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren efterlyser både mer pengar till cykelinfrastruktur och att Trafikverket inrättar ett elitförband som driver på och samordnar cykelfrågorna.

Samtliga i panelen konstaterade att cykeln behöver prioriteras mer och vara med redan i planläggningen av en stadsdel. Därför blir det extra intressant att följa hur cykelstaden Järvakrog i Solna utvecklas.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.