Östra länken i Luleå utsett till Årets Bygge 2018!

För två veckor sedan fick några av oss som arbetat med Östra länken ta emot priset för Årets Bygge som delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst vid en stor gala på Cirkus i Stockholm. Jag är otroligt stolt och glad!

För två veckor sedan fick några av oss som arbetat med Östra länken ta emot priset för Årets Bygge som delas ut av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst vid en stor gala på Cirkus i Stockholm. Jag är otroligt stolt och glad!

Nästan fyra år har det tagit oss att komma så här långt. Hundratals skickliga yrkesarbetare och tjänstemän, inhyrda maskin- och lastbilsförare, underentreprenörer, tjänstemän från kommunen samt konsulter har i utökad samverkan gjort ett jättejobb. Både jag och vår samarbetspartner Luleå Kommun är imponerade, stolta och väldigt nöjda. Priset är ett kvitto på att vi gjort ett fantastiskt bra jobb.

Östra länken är ett av Luleå kommuns största infrastrukturprojekt någonsin och ska skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. ”Vi bygger för 10 000 Luleåbor”, som man på kommunen brukar uttrycka det. De etapper som vi nu fått priset för innefattar förutom ett rejält VA-arbete med två tillhörande pumpstationer, även nya parkområden för rekreation och lek, promenadstigar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder med gc-broar, cirkulationsplats och renovering av gator, nya gångbroar över Lulsundskanalen och en småbåtshamn.

Etapp 4A är den enskilt största delen i projektet. Den mäter 3,5 kilometer och sträcker sig från Västra Skurholmen till Lulsundet. Överskottsmassorna från grävningarna har nyttjats på ett effektivt sätt för att skapa nya fina ytor och en attraktiv utemiljö för Luleåborna.

Att det har gått så bra beror till stor del på att vår samverkan med Luleå kommun har fungerat så bra. Projektteamet har jobbat tight med ett gemensamt kontor där engagemanget hos alla inblandade hela tiden varit mycket högt. Vi har klarat av att arbeta kostnadseffektivt och hålla vår gemensamma budget och har genomgående klarat att hålla deltider. Vi har till och med oftast legat före tidplanen med till exempel VA-arbeten och färdigställda markytor.

Så ett stort tack till alla inblandade, hoppas att ni alla sträcker på er och känner er delaktiga i Årets Bygge 2018!

Bild av Ola Engström, Projektchef Infrastructure  Ola Engström, Projektchef Infrastructure

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.