Omvärldens förändringstakt ökar och det påverkar oss alla

Minns du tiden vi stämde på stan utan att ha en mobil till hands? Utan att kunna meddela eventuell försening, eller kanske bara bekräfta att man är på plats. Andra förändringar är svårare att förstå och mer komplexa, till exempel global uppvärmning.

Minns du tiden vi stämde på stan utan att ha en mobil till hands? Utan att kunna meddela eventuell försening, eller kanske bara bekräfta att man är på plats. Andra förändringar är svårare att förstå och mer komplexa, till exempel global uppvärmning.

Det kan vara svårt att se att förändringar sker när man står mitt i vardagen; att kunna lyfta blicken och att titta framåt. Det är en av anledningarna till att NCC bedriver verksamhet för Forskning- och Utveckling (FoU). En sådan framtidsbevakning sker på olika sätt, inte minst genom våra industridoktorander. Med ett ben kvar i NCC och det andra på högskolan/universitetet har de möjlighet att nosa upp det senaste inom sitt område.

Att vara doktorand är ingen dans på rosor alla gånger, men belöningen, förutom specialistkunskaper, är att du också lärt dig en metodik som ger mycket större möjlighet att framgångsrikt angripa vilket problem som helst. Att använda den kompetens som finns i de färdiga doktorerna är en fantastisk möjlighet som byggsektorn kan använda mycket mer och bättre. Här finns personer som länkar samman akademin och näringslivet och ger översättningshjälp i att förstå affärsmöjligheterna i de senaste forskningsrönen. Att vi behöver den hjälpen är uppenbar, vi har i branschen svårt att ta till oss ny teknik, vilket Andréas  Pauldén och Carl Stureson också belyser i deras examensarbete. Vi behöver innovationsscouter som hjälper oss att hitta nya tekniker, metoder och arbetssätt men också interna mottagare som kan omsätta innovationer till praktisk nytta.

Jag tror att vi i många fall missar möjligheterna att använda oss av den senaste tekniken för att vi missar att förändring inte enbart betyder nya tekniska system utan en förändring i vårt beteende. För oss som jobbar med ny teknik och utvecklingsarbete och som förväntar oss en omedelbar acceptans (och förvånas över att detta inte tas emot med jubel) rekommenderar jag varmt denna skoknytarövning som visades på ett TED talk. Att bryta en långårig inarbetad vana är inte lätt kan jag personligen intyga men denna lilla övning tycker jag illustrerar det vi kräver av andra på ett bra sätt.

För att bli ett kunskapsföretag krävs framåtanda och mod men också en ödmjukhet inför de som påverkas.

Jag är helt övertygad om att framtiden erbjuder fantastiska möjligheter för företag som förstått vikten av att tänka både på lång- och korttidshorisont. Det som överraskar oss är inte själva nyheten i sig utan snarare när den inträffar. Det är som ketchupeffekten, först kommer inget, sen kommer inget, och sen kommer allt.

FoU

Bild: Exponentiella förändringar överrumplar ofta människor (efter @TomRaftery)

Gästbloggare
/Christina Claeson-Jonsson, chef FoU, NCC

 

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.