Nu börjar arbetet i de NCC-sponsrade byarna Rendari och Bhaisana

Byarna ligger i Pali distriktet, 12 – 13 mil från Jodhpur i delstaten Rajasthan. I den här delen av Indien ägnar man sig främst åt jordbruk och mejeri. Det är stor brist på utbildning i hälsa och sanitet och det finns få toaletter. Barn tvingas ofta arbeta, på grund av fattigdom, istället för att gå i skolan. Livet är svårt att få ihop för byborna.

Byarna ligger i Pali distriktet, 12 – 13 mil från Jodhpur i delstaten Rajasthan. I den här delen av Indien ägnar man sig främst åt jordbruk och mejeri. Det är stor brist på utbildning i hälsa och sanitet och det finns få toaletter. Barn tvingas ofta arbeta, på grund av fattigdom, istället för att gå i skolan. Livet är svårt att få ihop för byborna.

En grupp kvinnor sitter i ring. En självhjälpsgrupp

Självhjälpsgrupp – Hand in hand

Men nu kommer det att ske en förändring tack vare NCC:s stöd! Vi har hållit ett möte i byarna för att informera om projektet. De kvinnor som var intresserade av att starta företag har placerats i olika självhjälpsgrupper. Det första steget i utbildningen är att undervisa dem som är analfabeter så att de lär sig läsa och skriva.

Vi besöker varje hus för att se till att barnen går i skolan och undersöker samtidigt hur familjens levnadsförhållanden är. Alla barnen i byarna räknas, så att vi vet hur många de är för att ha koll på om vi behöver anställa fler lärare. Dessutom har vi då en lista på barnen som vi kan pricka av emot när vi gör hälsoundersökningar. De vuxna som mår dåligt kommer vi nu löpande att erbjuda hälsoundersökningar.

Vi har även börjat undervisa byborna i hur de kan odla sina grödor på ett hållbart sätt, utan att förlita sig på gödningsmedel. De lär sig bland annat hur man kan kompostera sitt eget hushållsavfall för att få naturligt gödsel. Det är full aktivitet i byarna och vi är så tacksamma för den här chansen som ni på NCC har gett dem!

Bild av Anna Urban  Anna Urban, för givarsamarbeten på Hand in Hand

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.