NCC vann nationell tävling för energiberäkningar – igen!

Igår tog Caroline Erström från NCC emot priset för bästa energiberäkning. Tävlingen som anordnas av organisationen Sveby genomfördes senast 2010 och även då vann NCC.

Igår tog Caroline Erström från NCC emot priset för bästa energiberäkning. Tävlingen som anordnas av organisationen Sveby genomfördes senast 2010 och även då vann NCC.

Priset delades ut på Nordbyggmässan i Älvsjö och NCCs deltagare i tävlingen var Caroline Erström med granskningshjälp av Martin Jansson, Robert Linder och Ludvig Andersson. Samtliga arbetar som energispecialister inom NCC.

Detta är ett kvitto på att vi ligger i framkant inom energiberäkningar av byggnader. Det ger våra kunder trygghet att veta att vi har en väldigt väl fungerande arbetsmodell för att förutsäga byggnaders energianvändning.

Syftet med tävlingen är att se hur träffsäkra energiberäkningar man kan göra samt se hur stor spridningen är i hanteringen av energiberäkningar. Uppdraget denna gång var att göra en energiberäkning på en förskola.

När tävlingen anordnades 2010 tog NCC hem två av tre förstapriser. Den gången gjordes beräkningen på ett flerbostadshus.

Väl förberedda inför skarpare krav
NCC har arbetat systematiskt med energiberäkningar under mer än 10 år. Vi mäter energianvändningen i alla byggnadsprojekt i totalentreprenad vilket gjort att vi byggt upp en väl fungerande process och hög kompetens. Gårdagens vinst är ett tydligt bevis på detta.

Utmärkelser av det här slaget stärker vårt förtroende hos kunder och är en bra förberedelse inför de skarpare krav som är på gång från Boverket gällande energianvändning av byggnader. Kraven på energianvändning kommer ligga på en mycket låg nivå framöver. Det innebär att vi arbetar med små marginaler och då gäller det att vi är träffsäkra i våra energiberäkningar för att minska de ekonomiska riskerna.

Gästbloggare
Svante Wijk, energistrateg NCC Building

Om Sveby
Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Sveby betyder Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader. I Svebyprogrammet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifiering av energiprestanda skall gå till. Detta för att byggherren redan i tidigt skede ska veta vilken energianvändning den färdiga byggnaden kommer uppnå, och underlätta en energiuppföljning.

Skicka kommentar

Din epost adress kommer inte att visas för andra besökare.